Althéra – specialnäring för små barn med komjölksallergi

advertisement
Pressmeddelande 2008-09-29
Althéra – specialnäring för små barn med
komjölksallergi
Ungefär två procent av svenska spädbarn utvecklar komjölksallergi.
De flesta barnen växer ur sin komjölksallergi innan fem års ålder
men i enstaka fall kan allergin kvarstå under längre tid. Althéra är en
ny specialnäring för behandling av allergi mot komjölk och även för
behandling av sojaallergi.
Enligt gällande rekommendationer ska barn med komjölksallergi som inte
har möjlighet att få bröstmjölk ges en högt hydrolyserad eller aminosyrabaserad
specialnäring. En specialnäring bör ha samma näringsinnehåll som en vanlig
modersmjölksersättning eftersom de flesta barn med komjölksallergi inte uppvisar några
skillnader i matsmältning och absorption jämfört med barn utan allergi. Althéra innehåller 80
procent små peptider och 20 procent fria aminosyror och har en aminosyrasammansättning
som ligger nära bröstmjölkens.
– Den unika sammansättningen i kombination med den goda smaken gör Althéra till ett bra
val vid komjölksprotein- och sojaproteinallergi hos små barn. Althéra är näringsmässigt
komplett och kan användas som enda näring istället för vanlig modersmjölksersättning, från
födseln upp till sex månaders ålder. Althéra fungerar även som en del i barnets blandade kost
efter sex månaders ålder, säger Jenny van Odijk, Nestlé Nutrition.
En vetenskaplig studie* har jämfört Althéra med en aminosyrabaserad specialnäring. Althéra
uppvisade samma kliniska säkerhet och gav inte upphov till allergiska symptom hos de
komjölksallergiska barnen som ingick i studien. Vidare hade de barn som fick Althéra en
lägre förekomst av kräkningar och hård avföring jämfört med barn uppfödda på
aminosyrabaserad specialnäring. Tillväxt och näringsstatus hos barnen var densamma hos alla
barn som ingick i studien, oavsett val av specialnäring.
Althéra kan köpas på apotek och skrivs ut av barnläkare.
Fakta komjölksallergi hos barn
I komjölk finns ett 20-tal proteiner som kan orsaka allergiska reaktioner. Komjölksallergi
innebär att man inte tål ett eller flera av dessa. 25-50 procent av spädbarn och småbarn som är
allergiska mot komjölksprotein är också allergiska mot sojaprotein. Symtomen kan vara
kräkningar, kolik, diarré, eksem, besvär av astmatisk typ eller irritation i slemhinnorna.
* Niggemann B, von Berg A, Bollrath C, Berdel D, Schauer U, Rieger C, Haschke. Safety and efficacy of a new extensively
hydrolyzed formula for infants with cow's milk protein allergy.Pediatr Allergy Immunol. 2008 Jun;19(4):348-54.
För mer information, kontakta gärna:
Jenny van Odijk Nutritionell vetenskaplig rådgivare, Nestlé barnmat
Telefon: 076-7649214 epost: [email protected]
Marie Louise Elmgren, informationschef, Nestlé Norden
Telefon: 042-19 91 27, 070-340 92 85, e-post: [email protected]
Bilder: Bifogas denna pressinformation.
Nestlé Nutrition, där Nestlé barnmat ingår, är en del av Nestlé-koncernen och fokuserar på att utveckla hälsosamma produkter
inom området barnnutrition. Med hjälp av forskning arbetar Nestlé Nutrition för att framställa produkter med balanserad och rätt
näringssammansättning. Nestlé Nutrition har daglig kontakt med barnläkare, dietister och andra med stor fackkunskap, inte
minst föräldrar. Omkring 300 forskare bedriver forskning inom barnnutrition vid Nestlé Research Center i Schweiz. Nestlé
Nutrition är den största utgivaren av vetenskapliga rapporter utanför den akademiska värden. I Sverige återges en del av
forskningsrönen i magasinet Forum som riktar sig till dem som arbetar med barn inom hälso- och sjukvården. Läs mer på
www.nestlebarnmat.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards