Nestlé framhöll betydelsen av Creating Shared Value

advertisement
Nestlé framhöll betydelsen av Creating Shared Value vid forum i Indien
Nestlé framhöll hur Creating Shared Value kan bidra till en positiv effekt på affärerna över hela världen vid ett globalt
Creating Shared Value Forum i New Delhi, Indien.
Representanter från över 450 myndigheter, föreningar, organisationer och näringsliv deltog i forumet för att diskutera
affärslivets roll under utveckling och öka medvetenheten om Creating Shared Value särskilt i Sydostasien.
Forumet arrangerades tillsammans med Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), och
fokuserade på Nestlés CSV prioriteringar Nutrition, Vatten och Jordbruksutveckling, som utgör kärnan i företagets
affärsaktiviteter.
“Vi tror på kraften i Creating Shared Value” sa Nestlés styrelseordförande Peter Brabeck-Letmathe. “Det blir mest
effektivt när det stimulerar ett kreativt tänkande inom alla sektorer over hela världen”
“Den största kraften ligger i det faktum att det är ett öppet koncept som alla kan ta del av“
“För att ett företag ska lyckas över tid måste det anta Creating Shared Value” sa Nestlés koncernchef Paul Bulcke.
”CSV är inte något tillägg, det finns integrerat i allt vad vi gör”
Creating Shared Value
CSV är integrerat i Nestlés affärsstrategi – att skapa värde för sina aktieägare och samtidigt skapa värde för
samhället, speciellt i de områden som företaget finns.
CSV är byggt på ett starkt engagemang i hållbar utveckling för miljön och efterlevnad av lagar, koder och inte minst
Nestlés egna affärsprinciper – Nestlé Corporate Business Principles.
Nestlé har integrerat CSV i alla steg i värdekedjan från odlare och jordbruksutveckling till att leverera produkter till
kunder. Detta omfattar också hantering av avfall.
Företaget utvecklade sitt koncept med stöd av Harvard University Professorerna Michael Porter och Mark Kramer.
“Creating Shared Value handlar primärt om affärsmöjligheter. Omvänt kan företaget bidra till sociala lösningar, sa
Mark Kramer, på forumet.
Förändra en generation
Under sessionen om undernäring, underströk Nandu Nandkishore, Nestlé Executive Vice President, Zone Head Asia,
Oceania and Africa, behovet av att utbilda samhället för att kunna förändra det sätt som man idag ser på nutrition. “
Det är en utmaning men också en möjlighet”
“Vi behöver bättre och mer exakta sätt att identifiera de problem som associeras med undernäring.
Vi menar att det finns tre områden för intervention nämligen; utbildning, fortifikation och regelverk”
“Den dubbla bördan av undernäring är under-närd och över-närd. Det är därför som mikronäring och fortifikation är
viktigt” sa Ann M. Veneman, medlem av Nestlé Board of Directors och tidigare Executive Director på UNICEF. ”Det
handlar inte bara om kaloriintag, vi måste också titta på näringsämnen.”
Dags att agera
Peter Brabeck-Letmathe underströk behovet av snabbt agerande inför världens vattenutmaningar, under sessionen
om vatten. ”Vi kommer att vara utan vatten innan vi blir utan olja”, sa han. ”Vi behöver mer och mer vatten för varje
kalori vi producerar, vilket är ett stort problem.
Asit Biswas, President of Third World Centre for Water Management menade att vatten måste ha ett pris. “I Indien är
vattnet gratis att använda för jordbrukarna. Som ett resultat av detta pumpar man 24 timmar om dygnet antingen det
behövs eller inte,” sa han.
“En av huvudutmaningarna over hela världen är tillgängligheten på rent vatten” sa Agatha Sangma, Indian Minister of
State for Rural Development.
Alla sessionerna vid CSV forumet blev inspelade och finns tillgängliga här
Relaterad information: Global Creating Shared Value Forum 2012 in New Delhi, India Creating Shared Value at Nestlé
Läs mer om Nestlé globala forum i Indien:
Nestlé highlights Creating Shared Value at forum in India http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/CSV-Forum-India-2012.aspx
Nestlé announces winner of Creating Shared Value Prize http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/CSV-Prize2012.aspx?Category=Investors,CSV
Download