Shared Value i praktiken

advertisement
Seminarium
Shared Value i praktiken
VÄLKOMMEN!
Arrangör: Social Venture Network
Social Responsibility Day 2016
27 oktober
Agenda
 Introduktion
Panel
 A message from Michael Porter
 Lena Hök,
 Shared Value – Exempel från praktiken
 Panel
 Q&A
– Hållbarhetschef, Skandia
 Johan Henningsson
– Hållbarhetschef, Svensk Exportkredit
 Roba Ghadban
– Gruppchef Social hållbarhet, Skanska
Moderator
 Tommy Borglund,
– Director CSR, Partner, Hallvarsson & Halvarsson
2
Shared Value beyond Compliance and Sustainability
CSV
Sustainability
Compliance
Creation of value for the company and society
Tailored to a company’s individual context, products and value chain
Protection of the future
Relevant for all businesses; specific to each industry
Laws, Business Principles, Code of Conduct
Required from all businesses
Source: Nestlé, FSG analysis
© FSG
| 3
Shared Value incorporates a social dimension in the value
proposition, both to differentiate and reduce cost
SOCIAL VALUE
PROPOSITION
SOCIAL IMPACT OF
DELIVERY
DELIVERY
CONTEXT
RECONCEIVING
PRODUCTS &
MARKETS
REDEFINING
PRODUCTIVITY IN THE
VALUE CHAIN
IMPROVING THE
COMPETITIVE
CONTEXT
Meeting specific
unmet needs
profitably, in
areas of core
competence
Focusing on
resource and
labor
productivity
Identifying
principal social
constraints to
growth
Source: Prof. Michael E. Porter & Mark Kramer, Creating Shared Value, Harvard Business Review, 2011
© FSG
| 4
Försäkringslogiken
2,6
70%
27%
Försäkringslogiken: Skandiamodellen
– att förutse och förebygga är mänskligt och ekonomiskt lönsamt
- 56%
94%
80%
Mäta hållbart värdeskapande i Skandias Friskvårdskalkylator:
Om Sverige minskade riskfaktorerna 1%
= 4.237 personer slipper bli sjuka
= Samhället sparar 1 miljard SEK
Hållbara grunder
i kreditgivningen
Jämställdhet &
mångfald
Klimatomställningen
9
5,4 kg
i koldioxidreducering per investerad USD i SEK:s gröna
obligation
10
Byggprojekt är möjligheter
Hållbart boende
Hållbart arbete
Skapa stolthet
Stärka
varumärket
Stärka
identitet
Skapa
samhällsvärde
Skapa
gemensamt
värde
Skapa
affärsvärde
Ökad trygghet
Fokus på
barn och unga
Hållbart resande
Ökad mångfald
Bygga relationer
med samhällsintressenter
Attrahera och
rekrytera
medarbetare
Social hållbarhet –
Vi vill göra det rätt och visa vad som krävs!
Utformning
Människor i samhället
Vivalla i Örebro
Arbetsmarknadsinsats
Borendebyggarna i Vivalla
Göteborg City Gate
Satsning på unga i Göteborg City
Gate, utbildning
Göteborg City Gate
Kv. Skärvet i Växjö
Kv. Sjösättningen
i Malmö
Framtidspraktikanterna i
Kv Skärvet
Framtids
praktikanter
Lokal samverkan,
skolsamarbete och
praktikplatseri Kv
Sjösättningen
www.skanska.se/vivallarapport
12
Hur bäst differentiera sig genom Shared
Value ur ett affärsstrategiskt perspektiv?
Hur använda Shared value bäst som ett
verktyg för innovation och utveckling?
Hur kommunicera bäst vad ni gör inom
Shared value?
13
Mera att läsa…
14
Q&A
TACK!
Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
Johan Henningsson, Hållbarhetschef, Svensk Exportkredit
Roba Ghadban, Gruppchef Social hållbarhet, Skanska
Tommy Borglund, Director CSR, Partner, Hallvarsson & Halvarsson
Karin Strömqvist Bååthe, Generalsekreterare, Social Venture Network
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards