Ny märkning av kemikalier

advertisement
Miljöskydd
Ny märkning av kemikalier
De orangefärgade farosymbolerna och signalorden
från Kemikalieinspektionens tidigare föreskrifter,
KIFS 2005:7, ersätts sedan den 20 januari 2009 av
EU:s nya förordning för kemiska ämnen och
blandningar, CLPi. Alla farliga kemiska produkter ska
vara tydligt märkta med risk- och skyddsinformation
på svenska samt farosymbol.
Importörer måste anmäla ämnen som omfattas av
CLP och klassificeras som farliga, oavsett mängd.
Kemiska ämnen
Sedan den 1 december 2010 ska både KIFS 2005:7
och CLP tillämpas vid klassificering, märkning och
förpackning av nya varor. Från den 1 juni 2015
tillämpas endast CLP. Leveranser av ämnen som
skett före den 1 december 2010 måste förpackas
och märkas om före den 1 december 2012.
Kemiska blandningarii
Sedan januari 2009 är CLP tillåtet vid klassificering,
märkning och förpackning av nya varor om den
används tillsammans med KIFS 2005:7. Från den 1
juni 2015 ska endast CLP användas. Leveranser av
blandningar som skett före den 1 juni 2015 måste
förpackas och märkas om före den 1 juni 2015.
De nya farosymbolerna
Här nedan visas hur farosymbolerna och
signalorden från CLP ersätter de från KIFS 2005:7.
”Hälsoskadlig, Irriterande” ersätts i CLP av två
symboler. Det finns även en helt ny farosymbol.
i
Classification, Labelling and Packaging.
ii
En kemisk blandning bildas då två eller flera substanser
blandas men inte förenas kemiskt.
För mer information
På Kemikalieinspektioens hemsida, Kemi.se kan du
läsa mer om CLP och de nya farosymbolerna.
Gas under tryck,
en ny farosymbol.
Kännbar varningsmärkning
är oförändrad.
Vi har även information och länkar på vår hemsida:
www.srmh.se. Vid frågor kontakta våra
miljöinspektörer på telefon 08-578 663 00 eller
mejla till [email protected]
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor – Ett samarbete mellan
Täby kommun och Vaxholms stad
Download