Farliga ämnen i varor - 45 dagarsregeln

Miljöskydd
Farliga ämnen i varor
- 45 dagarsregeln
Kandidatförteckningen
Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har
ansvaret för Kandidatförteckningen. Det är en
lista över ämnen som kan ge allvarliga effekter
på människors hälsa eller miljön.
45-dagarsregeln är viktig för
konsumenterna
Om en vara innehåller mer än 0,1 procent av
ett ämne som står med på kandidatförteckningen då ska den som säljer varan kunna
lämna information om dess innehåll.
En konsument ska inom 45 dagar få
information om en vara innehåller ett kemiskt
ämne som står uppsatt på
kandidatförteckningen.
De kemiska ämnena på listan har någon eller
några av följande egenskaper;
•
cancerframkallande
•
mutagent (skadar arvsmassan)
•
reproduktionstoxiskt (ger nedsatt
fortplantningsförmåga)
Kandidatförteckningen finns på
Kemikalieinspektionens hemsida;
www.kemi.se.
•
lagras i miljön
Listan uppdateras två gånger/per år.
•
hormonstörande mm
I vilka varor finns ämnen som står
uppsatta på Kandidatförteckningen?
Ämnena som står uppsatta på
Kandidatförteckningen finns i många olika
konsumentvaror såsom textilier, plaster,
byggmaterial, elektronik mm.
Var finns Kandidatförteckningen?
Vi har även information och länkar på vår
hemsida: www.srmh.se. Vid frågor kontakta
våra miljöinspektörer på telefon 08-578 663 00
eller mejla till [email protected].
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor – Ett samarbete mellan
Täby kommun och Vaxholms stad