Periodiska systemet

advertisement
Periodiska systemet
System där alla grundämnen är listade i ordning på storlek. Ämnena är grupperade i rader och
kolumner och är baserade på specifika egenskaper
K
L
M
N
O
P
Q
Rad () (perioder)
Raden som ämnen finns på motsvarar antalet skal som ämnets atom har. Raderna kallas för
perioder. De två första ämnena Väte (H) och Helium (He) har ett skal (K), ämnena i perioden
under (Li, Be, B, C, N, O, F och Ne) har alla två skal (K och L). Francium i period 7 har 7
skal (K-Q), osv.
Kolumn ( ) (grupper)
Kolumnerna markerade i detta periodiska system med 1-8 motsvara antalet valenselektoner
för grundämnets atom. Kolumnerna kallas för grupp. Helium (He) är ett undantag, He är i
grupp 8 trots att atomen har 2 valenselektroner, detta för att valensskalet är fullt precis som de
andra ämnena i gruppen.
Download