Material 56

advertisement
Den Smarta Studeranden
MATERIAL 56
Materialeffektivitet förbättrar
konditionen
Arbetsgruppen 2004
Motion och fysisk ansträngning finns mindre än tidigare i vårt samhälle. För tiotals år sedan krävde
många arbetsuppgifter svettig ansträngning. Efter de olika hushållsmaskiner har blivit vanligare avklaras
vardagssysslorna allt oftare maskinellt. På grund av mindre motion och att den fysiska konditionen har
blivit sämre, gör att mången är mottaglig för välfärdssamhällets sjukdomar. Dessa är typ 2 diabetes samt
hjärt- och kärlsjukdomar.
Den växande produktionen av anordningar och apparater leder oundvikligen till allt större avfallsmängder.
Det kan sägas, att alltefter maskinerna blivit allmännare, belastas miljön på bekostnad av vårt eget
välbefinnande och vår hälsa. Anordningar som fungerar med muskelkraft är ofta lättare än motoriserade
redskap. Till att framställa dem åtgår det även mindre naturtillgångar. Ofta är de mekaniska anordningarna
långlivade och i dem uppdagade fel är relativt lätta att reparera.
I Finland har ordet ’nyttomotion’ vunnit insteg under de senaste åren. Med detta beskrivs sådana göromål
och rörelser, som utgör en del av vardagssysslorna. Nyttomotionen förenad med val av materialeffektiva
anordningar och apparater förbättrar konditionen, men minskar på uppkomsten av avfall.
Undervisningsmaterial om avfallsminimering 2010
HRM Avfallshantering 1 (1)
Download