Kommentarer till Budget/Kalkyl Nybyggnad

advertisement
Bilaga 2
Kommentarer till Budget/Kalkyl Nybyggnad
Allmänt
Sedan info. om klubbhuset den 4 oktober har det s.k. affärsrådet skaffat sig mer kunskap om att
driva boende på golfanläggningen. Vi fick kontakt med Magnus Tegnebo ägaren av
Ombergsanläggningen. De är pionjärer i Sverige på området och har alltså många års erfarenhet.
De är också ett föredöme med en välskött anläggning som är mycket populär. 11.000 st
gästnätter.
Den 8 oktober besökte vi (B-A Björlin, Åke Rönnblom och Lennart Hansson) anläggningen och
Magnus avsatte några timmar till oss. Vi hade många frågor och han visade oss hur
verksamheten sköts, organisationen, bemanningen, arbetsuppgifter och redovisade kostnader
som är förknippat med uthyrningsrörelse av rum.
Det visade sig att vi i vår kalkyl hade varit mycket försiktiga i vår beräkning av intäkter men
också varit i underkant vad beträffar kostnader. Vi har därefter justerat vår budget för 2017
beträffande merintäkter och merkostnader för nytt klubbhus med boende i 17 rum inkl. svit och
konferensrum.
Intäkter Hotell





1 200 nätter under våren inkluderar 1 000 nätter för golfskolan.
Under våren har vi räknat med ett lågt pris för rummen eftersom Jagetun har mängdrabatt.
Högre pris pga marknaden vid denna tid.
Höstsäsongen är den tid då grupperna/gängen/klubbar/föreningar/företag är ute på sina
turnéer och det är här vi absolut vill vara med och konkurrera om gäster. Vi har satt ett pris
som är bra både för spelare och oss.
Övrig tid avser resterande oktober och vissa helger.
Intäkter Greenfee

Greenfee Övrig tid motsvarar den greenfee vi har idag från hotellen = 0 kr
Rörelsekostnader




Marknadsföring – Här måste vi satsa under de första åren. Kanske t.o.m. ner än så här.
Städkostnader – Bygger på att det tar 20 min att städa ett rum.
Samarbete med grannverksamheter torde vara möjligt.
Tvätt – Pris enl. befintlig leverantör, Tanumstvätten.
El, vatten, förbrukningsmateriel – avser städmaterial, tvål, schampo etc.
Lönekostnader

Vi räknar med att anställa två halvtidstjänster
Denna ska förstärka receptionen och sköta alla de förekommande sysslorna.
Shopen ingår även i teamet. Ansvarig är vår klubbchef.
Finansiella kostnader

Lån 12 miljoner SEK med 25 års amorteringstid.
Avskrivningar

Avskrivning för byggnad motsvarar amorteringen.
Golfpaket

De golfpaket som vi har räknat med ligger strax under de som vi har stämt av med,
ca. 5-6 klubbar med boende. Men variationer och utbud förekommer.
År 2

År 1 har vi räknat med en beläggning på 42% 1/3-31/10 (3 360 nätter av totalt 8 000)
Detta borde ge oss potential för framtida ökning av uthyrningen.
År 2 räknar vi därför med en ökning på 10% på intäktssidan.
Detta för med sig även en ökning av de rörliga kostnaderna.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards