Delphi Kapital Delphi Kapital grundades för drygt fem år sedan och

Delphi Kapital
Delphi Kapital grundades för drygt fem år sedan och har sedan dess funnits i trevliga
lokaler på Birger Jarlsgatan 2. Tack vara ett stabilt nykundsflöde håller vi en stadig
tillväxttakt och vi uppnådde nyligen kraven för att kunna ansöka om Dagens Industris
Gasell-utmärkelse. Vi är för närvarande fem rådgivare i Stockholm, alla mellan 30-40 år
gamla. Vi har även en flitig assistent till vår hjälp för att rådgivarna ska kunna fokusera
på kundrelationen istället för att behöva lägga ner tid på administrationen.
Våra kunder är företrädelsevis förmögna privatpersoner och ägarledda företag från
Stockholm med kranskommuner. Genom att vi är ombud till värdepappersbolaget Nord
Fondkommission har vi möjlighet att utöver försäkringslösningar och fonder även ge
råd om strukturerade produkter och obligationer samt ISK och vanliga depåer. Vi ger
våra rådgivare stor frihet i sitt arbete och i valet av produkter. För dig som är rådgivare
erbjuder Delphi Kapital både ett högkvalitativt kundflöde och frihet under ansvar.
Rådgivartjänsten
Du bör vara en tävlingsmänniska med akademisk utbildning och ett par års erfarenhet
som finansiell rådgivare med goda resultat. Då den främsta orsaken till att vi söker fler
rådgivare är att vi har högre nykundsflöde än vi idag kan ta hand om ställer vi inga krav
på befintlig kundstock. För rätt person finns även möjlighet till delvis fast lön.
Assistenttjänsten
Den vi söker ska framförallt vara nogrann och trivas bra med tydliga arbetsuppgifter och
eget ansvarstagnde. Det är önskvärt med i något års erfarenhet av assistentarbete hos
försäkringsförmedlare. Tjänsten omfattar heltid med fast lön enligt överenskommelse.
För att söka tjänstern, skicka CV och personligt brev till VD, [email protected]