Ämneskategori Antal SAMHÄLLSVETENSKAP 3 HUMANIORA

advertisement
IDPP: Antal publikationer per ämneskategori
Ämneskategori
Antal
SAMHÄLLSVETENSKAP
3
HUMANIORA -> Annan humaniora
3
HUMANIORA -> Filosofi, etik och religion
7
HUMANIORA -> Historia och arkeologi
4
HUMANIORA -> Annan humaniora -> Övrig annan humaniora
6
HUMANIORA -> Filosofi, etik och religion -> Religionsvetenskap
10
HUMANIORA -> Filosofi, etik och religion -> Filosofi -> Praktisk filosofi
1
HUMANIORA -> Språk och litteratur -> Språkstudier
4
NATURVETENSKAP -> Annan naturvetenskap
4
NATURVETENSKAP -> Kemi
1
NATURVETENSKAP -> Matematik
9
NATURVETENSKAP -> Matematik -> Algebra och logik
1
NATURVETENSKAP -> Matematik -> Annan matematik
7
NATURVETENSKAP -> Matematik -> Geometri
1
NATURVETENSKAP -> Matematik -> Beräkningsmatematik -> Tillämpad matematik
7
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Annan samhällsvetenskap
3
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Utbildningsvetenskap
79
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Annan samhällsvetenskap -> Övrig annan samhällsvetenskap
16
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Annan samhällsvetenskap -> Tvärvetenskapliga studier -> Freds1
och utvecklingsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Annan samhällsvetenskap -> Övrig annan samhällsvetenskap ->
1
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Annan samhällsvetenskap -> Övrig annan samhällsvetenskap ->
2
Teknik och social förändring
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Medie- och kommunikationsvetenskap ->
3
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Sociologi -> Socialt arbete
1
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Sociologi -> Socialt arbete -> Familjeforskning
1
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Sociologi -> Socialt arbete -> Ungdomsforskning
1
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Utbildningsvetenskap -> Didaktik
50
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Utbildningsvetenskap -> Lärande
28
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Utbildningsvetenskap -> Pedagogik
44
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Utbildningsvetenskap -> Pedagogiskt arbete
29
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Utbildningsvetenskap -> Didaktik -> Subject didactics
107
SAMHÄLLSVETENSKAP -> Utbildningsvetenskap -> Pedagogik -> Internationell pedagogik
1
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER -> Annan teknik
1
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER -> Samhällsbyggnadsteknik -> Husbyggnad
3
Download