EN ÖSTERLENSK TIDSLINJE

advertisement
EN ÖSTERLENSK TIDSLINJE
I Österlens museums arkeologiska magasin kan man göra en resa bakåt i tiden. Från järnålder
och tillbaka till jägarstenålder, då inlandsisen just hade smält bort från Skåne. Sammanlagt
finns nära 22 000 föremål i samlingarna.
De allra flesta fynden är från bondestenålder. Det var en intensiv tid i Österlens historia, som
lämnat efter sig många spår i form av yxor, dolkar och andra verktyg av flinta och sten.
Fynden från järn- och bronsålder är färre. Det beror på att metall inte bevaras lika bra som
stenföremål i jorden. Fynden från jägarstenålder är inte heller särskilt många. Det beror
istället på att Österlen var så glest befolkat på den tiden.
Om omständigheterna är de rätta kan föremål av ben bevaras bra. I samlingarna finns såväl en
mängd föremål av djurben och horn, som skelett och brända ben från människor som för
länge sedan begravdes i den österlenska myllan.
JÄRNÅLDER
Vikingatid
Vendeltid
Folkvandringstid
Romersk järnålder
Förromersk järnålder
1050 e Kr – 500 f Kr
1 050 – 800 e Kr
800 – 550 e Kr
550 – 400 e Kr
400 – 0 e Kr
0 – 500 f Kr
BRONSÅLDER
Yngre bronsålder
Äldre bronsålder
500 – 1 800 f Kr
500 – 1 100 f Kr
1 100 – 1 800 f Kr
BONDESTENÅLDER
Senneolitikum
Mellanneolitikum
Gropkeramisk-/stridsyxekultur
Trattbägar-/gropkeramisk kultur
Tidigneolitikum
Trattbägarkultur
1 800 – 4 000 f Kr
1 800 – 2 350 f Kr
JÄGARSTENÅLDER
Mesolitikum
Erteböllekultur
Kongemosekultur
Maglemosekultur
Paleolitikum
Ahrensburgkultur
Brommekultur
Federmesserkultur
Hamburgkultur
2 350 – 2 800 f Kr
2 800 – 3 300 f Kr
3 300 – 4 000 f Kr
4 000 – 14 000 f Kr
4 000 – 5 300 f Kr
5 300 – 6 800 f Kr
6 800 – 9 500 f Kr
9 500 – 10 700 f Kr
10 500 – 11 000 f Kr
10 000 – 12 000 f Kr
12 000 –14 000 f Kr
Download