arkeologiska perioder

– ARKEOLOGISKA PERIODER –
STENÅLDER
Paleolitikum –9500 f.Kr.
Mesolitikum 9500–3900 f.Kr.
Tidigneolitikum 3900–3300 f.Kr.
Mellanneolitikum 3300–2300 f.Kr.
Senneolitikum 2300–1800 f.Kr.
BRONSÅLDER
Äldre bronsålder 1800–1100 f.Kr.
Yngre bronsålder 1100–500 f.Kr.
JÄRNÅLDER
Förromersk järnålder 500 f.Kr.–0
Romersk järnålder 0–400 e.Kr.
Folkvandringstid 400–550 e.Kr.
Vendeltid 550–800 e.Kr.
Vikingatid 800–1050 e.Kr.
MEDELTID
1050–1500 e.Kr.
NYARE TID
1500 e.Kr.–nutid
Uppgifterna är hämtade från arkeologer på UV.
(2008-03-05)