arkeologiska perioder

advertisement
– ARKEOLOGISKA PERIODER –
STENÅLDER
Paleolitikum –9500 f.Kr.
Mesolitikum 9500–3900 f.Kr.
Tidigneolitikum 3900–3300 f.Kr.
Mellanneolitikum 3300–2300 f.Kr.
Senneolitikum 2300–1800 f.Kr.
BRONSÅLDER
Äldre bronsålder 1800–1100 f.Kr.
Yngre bronsålder 1100–500 f.Kr.
JÄRNÅLDER
Förromersk järnålder 500 f.Kr.–0
Romersk järnålder 0–400 e.Kr.
Folkvandringstid 400–550 e.Kr.
Vendeltid 550–800 e.Kr.
Vikingatid 800–1050 e.Kr.
MEDELTID
1050–1500 e.Kr.
NYARE TID
1500 e.Kr.–nutid
Uppgifterna är hämtade från arkeologer på UV.
(2008-03-05)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards