ULVS LÅNGFÄRD

advertisement
ULVSTORPS GRAVFÄLT
ULVS LÅNGFÄRD
HÄR KAN DU SE ETT 20-TAL GRAVAR SOM ÄR CA
1500-2000 ÅR GAMLA. DE ÄR BYGGDA I OLIKA FORMER SOM VAR ETT VANLIGT GRAVSKICK VID DEN
TIDEN. FYND AV MASUGNAR
I NÄRHETEN KANSKE BETYDER ATT JÄRNHANTVERKARE FICK SIN GRAVPLATS HÄR?
Gravfältet är inte undersökt men man kan utifrån
gravformerna avgöra på ett ungefär när de anlades. Det bör ha varit under romersk järnålder och
troligen fram till folkvandringstid, dvs från tiden
kring Kristi födelse och fram till 500-talet.
DE TYDLIGASTE GRAVARNA syns i östra delen av
gravfältet. Där finns stora kvadratiska högar med
tydlig kant. Domarringarna syns också väl liksom
en stor gravhög.
MÄNNISKORNA SOM begravdes här bodde sanno-
likt i närheten och kanske arbetade de med järnframställning. Vid flygfältet har hittats enkla masugnar från romersk järnålder där man smälte järn
ur myrmalm.
UNDER DET ROMERSKA imperiets storhetstid år-
ULVENS YLANDE HÖRDES i natten och gårdens folk rös. Det
sades att gården en gång hade grundats av en man som
hette Ulv. Kanske han gick igen?
hundradena efter Kristi födelse hade romarna
kontakter med germanstammar. Även med de
som levde i nuvarande Sverige.
Han hade levt för länge sedan och varit på långfärd till
sydliga länder. I Colonia* hade Ulv tjänat i romarnas här
och kommit hem ärrad men med guld och berättelser. De
handlade om kejsare och märkliga seder.
DEN ROMERSKA HÄREN behövde skinn till legio-
* Colonia är nuvarande Köln i Sydtyskland
närernas rustningar, sköldar, remtyg, skor och annat. Det var nog en del äventyrliga nordbor som
tog värvning en tid. Kanske också en och annan
smålänning!
4000 f Kr
Stenålder
1800 f Kr
Bronsålder
500 f Kr
År 0
500 e Kr
Äldre järnålder Kr födelse Yngre järnålder
THE BURIAL GROUND here contains some 20 ancient
monuments of different kind. There are quadratic
barrows as well as ordinary round ones. The variety of
forms indicates its origin in Roman Iron Age.
AUF DEM GRÄBERFELD gibt es ca. 20 verschiedene
vorgeschichtliche Funde. Sie sehen quadratische und
runde Steinsetzungen. Die Variationen der Form ist
ein Zeichen dafür, daß das Gräberfeld aus der römischen Eisenzeit stammt.
1050 e Kr
Medeltid
SANDSERYD SOCKEN • FORNLÄMNING 9 • ILLUSTRATION JAN WESTLING • TEXT/LAYOUT R-INFO KULTUR • 1999
Download