Freds och konfliktforsforskning i Rwanda

advertisement
Vilka är vi?
Socialantropologer från Stockholms universitet som
samarbetar med SIDA
Hösten 2007 planerer vi en kortare studie av pågående
SIDA-projekt i Rwanda
Vi fokuserar på lokal freds och konflikt-forskning ur ett
antropologiskt perspektiv
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
1
Varför är detta viktigt för SIDA?


Utvärdering och uppföljning av pågående projekt
Underlag och analys inför nästa programbudget
(start 2008)
Frågor
o
o
o
Är lokal freds och konflikt-forskning viktig för
försoningsprocessen?
Bör den få större policy-betydelse?
Stöder den deltagande och demokratisering?
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
2
Hur arbetar SIDA i Rwanda?
SIDA samarbetar med Rwanda:s regering och olika
internationella biståndsorgan
Mest pengar till fleråriga program på regeringsnivå
- Budgetstöd till fattigdomsbekämpning 80%
Mindre pengar till avgränsade projekt
- totalt 20 %
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
3
Fakta om Rwanda (2005)
Befolkning: 8.9 miljoner
Folkgrupper: 80 % Hutu, 19 % Tutsi, 1% Twa
Försörjning: Jordbruk och bostadsskötsel
BNP/invånare: 1263 USD (varav 25 % bistånd)
Läskunnighet: 64 % vuxna
År 2005 gav Sida totalt 173 miljoner SEK till
Rwanda, varav 70% till fattigdomsbekämpning
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
4
Historisk bakgrund 1
Ursprungsbefolkningen var Twa-pygméer
1400-talet
1700-talet
1854
1890
1916
Tutsi kommer från Sudan
Kungariket Rwanda grundas
Upptäcks av europeer
Tysk koloni
Belgisk koloni
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
5
Historisk bakgrund 2
1959
Första folkmordet på Tutsi
1962
1973
1990
Rwanda blir självständigt
Militär kupp av Hutu
Tutsi bildar RFP
(Rwanda:s patriotiska front)
Stridigheter och förhandlingar
1993
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
6
Folkmordet i Rwanda
April 1994 Hutu-presidenten mördas
Hutu:s armé, polis och olika extremistgrupper
mördar 800 000 Tutsi
Sommaren 1994 mördas 200 000 Hutu
2 miljoner flyr till olika grannländer
(främst Zaire)
Juli 1994 RPF störtar hutu-regimen
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
7
Vad hände sedan?
Totalt ekonomiskt och socialt kaos råder



FN upprättar en krigsförbrytartribunal i Tanzania
Rwanda inför folktribunaler ”Gacaca” – samtal för försoning
En Hutu blir president för den nya Tutsi-regeringen
Men är försoning möjlig???
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
8
Vad gör omvärlden?
Först händer nästan ingenting
FN fick kritik för att inte ha ingripit
Sedan vaknar sakta världen…
olika länder och biståndsorganisationer
påbörjar utvecklingsarbete
Behoven är akuta och det är svårt att samordna
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
9
Vad gör SIDA?
År 2005 gav Sida totalt 173 miljoner till Rwanda, varav 70% till
fattigdomsbekämpning
Enskilda och akuta projekt har alltmer ersatts av programstöd och
kapacitetsutveckling







Demokrati och mänskliga rättigheter: demokratiska val
Fred och försoning mellan förövare och offer
Samhällsuppbyggnad: decentralisering av makt
Avväpning
Ekonomiska reformer
Utbildning
Forskningsarbete
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
10
Aktörer som stöder försoningen
SAREC (Swedish Agency for research
cooperation) är en organisation inom SIDA som
stöder forskningsamarbete
 Flera svenska universitet
 NUR (University of Rwanda)

Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
11
Forskning och utbildning

CCM (Center for conflict management)
Försoningsforskning i Rwanda

PADRIGU (Peace and development research)
Svenskt universitets-initiativ kring
utbyte med Rwanda

Linköpings universitet
Arrangerar utbyte av lärarutbildning
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
12
Vårt besök




Följa upp inledande desk study
Träffa forskare på CCM
Träffa lärare ute på fält
Studera lokalt uppföljningsarbete
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
13
Vilka frågeställningar studerar vi?



Hur appliceras freds och konflikt-forskningen i
försoningsprocessen?
Ger SIDA:s utbildningstöd lärare på fältet
verktyg för försoning?
Stöder SIDA:s policy deltagande och
demokratisering?
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
14
Hur använder vi vår fältarbete?
Rapport till SIDA
Seminarie-serie
Deltagande i analys & planeringsarbete
Eventuella nya uppdrag…
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
15
Frågor?
Denna presentation kan laddas ner här:
www.kamidev.org/rwanda/Rwanda1.ppt
Mer material om Rwanda finns bl a på:
http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=299
Kontakta oss för mer info om detta projekt:
[email protected]
Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet
16
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards