Lite om afrikansk musik i allmänhet

advertisement
Lite om afrikansk musik i allmänhet
Musik från Afrika har i mycket stor utsträckning influerat och påverkat populärmusiken
såsom vi känner till den idag. Jazzen och bluesen växte sig fram i Amerika med hjälp av afroamerikanska musiker, och dessa genrer lade sin grund för den populärmusik som började växa
fram på 1960-talet.
Om man gör en mycket grov generalisering kan man urskilja
ett antal karaktärsdrag som ses som gemensamma för afrikansk
musik:
- Polyfoni (flera toner samtidigt t.ex. ackord och stämmor) är ofta
förekommande i musiken. Det finns dur och moll klanger i musiken.
-Polyrytmik (flera rytmer som spelas tillsammans) förekommer ofta
och spelas på olika trummor eller med t.ex. handklapp.
- Körsång. Det är jättevanligt att körer framför Afrikanska sånger och mycket musik från
Afrika är just ”körlåtar”.
- Mer än bara slagverksinstrument används för att skapa rytmer inom afrikansk musik.
Handklapp, fotstamp och fingerknäpp i takt med dans är vida förekommande.
- “Call and response”-strukturen, är vanligt förekommande.
- Afrikansk musik handlar mycket om improvisation. Man improviserar och hittar på melodier
och rytmer till musiken medan den framförs.
- Pentatoniska skalor (5 toner, t.ex. de fem svarta tangenterna på pianot) förekommer ofta
inom afrikansk musik. Man kan med andra ord spela många melodier från Afrika på bara de
svarta tangenterna på pianot.
- Typiska instrument i den afrikanska musiken är xylofon, kora, m’bira, djembe och framför
allt: sångrösten.
Källa: Texten är mestadels citerad från http://varldsmusik.se/afrikansk-musik/ (131119)
Lyssna på en xylofon.
Lyssna på en kora.
http://youtu.be/tFq6Jl
3EXTY
http://youtu.be/ADcv
NaygEP8
Lyssna på en
m’bira.
Lyssna på en
djembe.
http://youtu.be/tKbf
UEhjuH4
http://youtu.be/W3tK
FLafu3s
Lite om Kubansk musik i allmänhet
Kuba är känt som ett musikland. Kubansk musik,
med sina ofta distinkta rötter från kolonialismen
och slavhandeln, innefattar otroligt många former
och genrer. Kubansk musik handlar i väldigt
många fall om sammansmältningar av musik med
spanska rötter, och musik med afrikanska rötter.
Genom dessa influenser har det skapats många nya
former av musik på ön. Urinvånarna på Kuba
utrotades, och man vet inte så mycket om deras
musiktraditioner.
Musikhistoria
Spanjorerna tog med sig många europeiska danser när de utvandrade till Kuba; däribland
fandango, paso doble, och flamenco. De förde också med sig gitarren, och den västerländska
notskriften. De hade också med sig afrikanska slavar, som i sin tur förde med sig sina
musiktraditioner, däribland instrument som claves och cajón (en sorts låda som används som
slagverksinstrument). När det gäller musikaliska element så tog européerna med sig melodi,
och afrikanerna rytm/polyrytmik. Den slutliga kubanska produkten av dessa influenser har ett
unikt sound och har blivit mycket populär runt om i världen.
Källa: Texten är mestadels citerad från http://varldsmusik.se/kubansk-musik/ 131121
Om man gör generaliseringar kan man urskilja ett antal karaktärsdrag som hör ihop
med Kubansk musik:
- Polyfoni. Den kubanska musiken är polyfon och man hör både stämsång och ackordspel.
- Polyrytmik. Den kubanska musiken är polyrytmisk och ackompanjeras av en mängd
slagverksinstrument som spelar olika rytmer till musiken. Exempel på dessa instrument är:
guiro, bongo, maracas, congas, cajon och claves.
- Synkoperade rytmer. En synkoperad rytm är en rytm som spelas på slag som ligger före,
mellan eller lite efter pulsslagen i musiken. Lyssna till exempel på rytmen som spelas av
claves (Det har vi gjort på musikektionen). Det är en synkoperad rytm.
- Gitarren är ett traditionellt spanskt instrument och togs med till Kuba där den numera är
mycket vanligt förekommande i musiken.
Claves
Maracas
Guiro
Bongo
Congas
Lite om Jamaicansk musik i allmänhet
Kort introduktion:
Jamaica blev ett självständigt land år 1962 (tidigare
var det en del av Storbritannien) och den musik som
är populär i landet idag är en fusion av amerikanska
stilar såsom rhythm and blues, soul, och rock’n'roll,
och karibiska genrer som exempelvis calypso.
Jamaicansk musik har också influerat andra genrer.
Toasting (eller deejaying) är båda jamaicanska
fenomen, och när dessa nådde New York skulle de
så småningom utvecklas till rap.
Jamaicanska musikstilar
Här följer några olika genrer av jamaicansk musik som man bör känna till! (De står i ordning
efter när de historiskt kom till)
Mento - Denna genre, som inte ska blandas ihop med mentos (en sorts godis) kom före både
reggae och ska, och bidrog mycket till utvecklingen av dessa båda. I denna genre, som
påminner mycket om calpyso, används instrument som banjo, handtrummor, akustisk gitarr
och en rhumba box (en stor m’bira som man kan sitta på och spela).
Ska – Ska dök upp i slutet av 1950-talet. Genren är en föregångare till reggaen. Ska kan ses
som en kombination av mento, calypso samt amerikansk jazz och blues. Ska var den allra
mest populära genren av populärmusik i Jamaica i början av 1960-talet, och den föll även
brittiska hard mods (en subkultur bland ungdomar. Jmfr. emo eller hårdrockare) i smaken.
DJs/Toasting - Med ska växte DJ:n fram, och med dessa en tradition att tala över rytmerna
till populära sånger. Ofta rörde det sig om humoristiska kommentarer och provokationer
riktade mot exempelvis andra DJ:s. Denna konstform kallas toasting, och lade grunden för
vad som senare i New York skulle utvecklas till rapmusik.
Rocksteady - Detta var musiken bland Jamaicas rude boys (en subkultur bland ungdomar på
Jamaica.) under 60-talet. Till skillnad från ska låg fokus här vid en tung basgång (i Ska har
trumpeter och tromboner en mer framträdande roll).
Reggae - Rocksteady blev senare till reggae – den genrer som närmast “definierar” konceptet
jamaicansk musik. Här hittar vi element av amerikansk soulmusik, rock och mento. Som
världsmusik-genre är reggae en av de allra populäraste. Världens kändaste reggaeartist genom
tiderna är Bob Marley.
Om man gör generaliseringar kan man urskilja ett antal karaktärsdrag som hör ihop
med Jamaicansk musik:
-
Off beat. I nästan alla låtar från Jamaica hör man ett ackordinstrument som spelar
ackord på off beat. Det betyder att man spelar ackorden ett halv taktslag efter 1:an,
2:an, 3:an eller 4:an i takten. Stampar man takt till musiken så spelas ackorden precis
-
-
när foten är uppe på maxhöjd från golvet. I den mesta popmusiken vi hör på radio och
tv så spelas ackord på on beat, alltså så som vi hittills spelat på musiken. Vi har spelat
på taktslagen. (Vi går igenom skillnaden mellan on och off beat och testar på
musiklektionen.)
Jamaicansk accent. Människor på Jamaica pratar engelska med jamaicansk accent
och det sjungs även på det. De flesta popsångarna vi hör på radio och tv tenderar att
sjunga med amerikansk accent men i reggae låter det nästan fel om man sjunger det
med amerikansk eller brittisk accent.
Trumkomp och basgångar. Trumkompen och basgångarna i Jamaicansk musik
skiljer sig från de flesta trumkompen vi hör i annan typ av musik. Det går inte att
beskriva i text hur det skiljer sig men resultatet blir att det svänger på ett alldeles unikt
och speciellt sätt.
Turntables.
Steelpan.
Hammondorgel.
Elbas
En DJs eller en
Toasters instrument.
På svenska kallas
det oljefat. Det är
locket på en tunna
som man förvarat
olja i. Den har gjorts
om till ett
instrument. Det är
ett typiskt karibiskt
instrument.
En elektrisk orgel
som ibland
förekommer i
reggae. Den låter
inte som en
europeisk
kyrkorgel.
Elbasen är kusin
med elgitarren.
Elbasen används för
att spela bastoner
och används ytterst
sällan till att spela
ackord på.
Lyssna:
http://youtu.be/QfT
7bdRkfJQ
Lyssna:
http://youtu.be/0ZL_
wHlAtV0
Lyssna:
http://youtu.be/tXJbk
CWBDQc
Lyssna:
http://youtu.be/3zIQ
TDfS4Hk
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards