en kraft (N)

advertisement
KRAFT
•
•
•
•
•
Ett föremåls möjligheter att röra
sig
Föremål kan vara jättesmå eller
jättestora
Krafts mäts i Newton (N)
1 N motsvarar 0,1 kg
Dynamometer
Skillnaden mellan massa och tyngd
Massa: materien du består av
(kg)
Tyngd: en kraft (N)
Krafter beskrivs
med pilar
Nettokraft
Varför?
Gravitationsfält
Alla massor har ett sådant
Det går att räkna
Friktion är också en kraft
Som vi kan göra så lite som
möjligt
Eller så stor som möjligt
Tyngdpunkt
Punkt där grejens massa är
koncentrerad
Stödyta
När välter ett föremål
Download