Frågor - Blommensbergsskolan

Läxa till onsdag v11. (12/3)
1. Vad kan en kraft åstadkomma?
2. Beskriv vad menas med
a) Tyngdkraften?
b) Muskelkraften?
c) Elastiska kraften?
3. Beskriv skillnaden mellan vikt och tyngd?
4. Vad kan tyngd bero på?
5. Hur är tyngdkraften alltid riktad?
6. Hur kommer det sig att du står på jordytan utan att varken falla
ut i rymden eller ramla in mot jordens mitt?
7. Tror du att månen påverkar jorden? Varför?
8. Hitta två exempel på där friktionen är en fördel. Förklara varför.
9. Hitta två exempel på där friktionen är en nackdel. Förklara
varför.
10.
Vad menas med tröghet?
11.
Hur kan man beräkna kraften? Med vilken enhet?
12.
Vad betyder acceleration?