Instuderingsfrågor 2: Kraft och rörelse

advertisement
Inför fysikprovet tors v.19
I boken
Instuderingsfrågor 1: Rörelse
Kapitel:
- Kraft sid 48-65
- Rörelse och tröghet sid 188-205
1) Vad menas med tröghet? Ge exempel.
2) Varför hoppar kanonen bakåt när den skjuter
ett skott?
Uppgifter:
- Sid 60-64: uppgift:
2,3,4,5,6,18,19,20
-
Sid 200 : Uppgift: 5, 6
-
Sid 203-204: Uppgift: 1, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13, 20, 23
Läxa 1:
•
Vad kan en kraft åstadkomma?
•
Beskriv vad menas med
–
–
–
•
Tyngdkraften?
Muskelkraften
Elastiska kraften
Beskriv skillnaden mellan vikt och
tyngd?
•
Vad kan tyngd bero på?
•
Hur är tyngdkraften alltid riktad?
•
Hur kommer det sig att du står på
jordytan utan att varken falla ut i rymden
eller ramla in mot jordens mitt?
•
Tror du att månen påverkar jorden?
Varför?
•
Hitta två exempel på där friktionen är en
fördel. Förklara varför.
•
Hitta två exempel på där friktionen är en
nackdel. Förklara varför.
•
Vad menas med tröghet?
•
Hur kan man beräkna kraften? Med
vilken enhet?
•
Vad betyder acceleration?
3) Vad menas med vakuum? (tänk kemi och
molekyler)
4) Förklara hur luftmotstånd uppkommer. (tänk
kemi och molekyler)
5) En astronaut på månen släpper en fjäder och
en månsten samtidigt från samma höjd. Vilket
av föremålen kommer först till månens
markyta?
6) En elev på Blommens släpper en fjäder och en
sten samtidigt från samma höjd. Vilket av
föremålen kommer först till jordens markyta?
7) Två jägare står vid ett jakttorn. Den ena skjuter
ett skott rakt framåt. Den andra släpper en
gevärskula rakt ner. Vilken kula kommer
fortast till marken?
8) När en fotbollsmålvakt sparkar ut bollen rör
sig bollen i en kaströrelse. Beskriv hur bollens
hastighet förändras i lodrät och vågrät riktning
under den bågformiga färden.
9) En släggkastare snurrar runt i ringen med sin
slägga. Vad kallas den kraft som trycker
släggan utåt från den cirkulära banan? Vad
beror den på?
10) Månen rör sig runt jorden i nästan
cirkulärformad bana. Varför slungas den inte
iväg ut i rymden?
Instuderingsfrågor 2: Kraft och rörelse
31. Vad är tyngdkraften på ett föremål som väger 135
kg (på jorden)?
1. Vad handlar mekanik om?
32. Vad menas med ”tyngdpunkt”?
2. Vilken bokstav betecknar sträcka, fart, tid,
acceleration och kraft?
33. Vad menas med ”stödyta”?
3. Vad är en enhet?
34. Vad är det som avgör om ett föremål välter?
5. Vad är en formel inom matematik eller
naturvetenskap?
35. På landsbygden i t.ex. Bangladesh är det vanligt att
många människor sitter uppe på bussarna. Förklara
med hjälp av fysik varför detta kan vara en dålig
idé.
6. Beskriv sambandet mellan medelfart, sträcka och
tid med en formel.
36. Ett bowlingklot har mer tröghet än en volleyboll.
Vad menas med detta?
7. Om något färdas 15 meter på 3 sekunder: Vad är
då medelfarten?
37. Kan du ge några exempel på rörelser där trögheten
spelar stor roll?
8. Hur fort måste du åka för att komma till Södertälje
(30km) på 15 minuter? Svara i km/h.
38. Beskriv sambandet mellan kraft, acceleration och
massa med en formel. Vad kallas formeln?
9. Vad menar man med likformig rörelse?
39. Hur stor kraft krävs för att en bil som väger 1000
kg skall accelereras med 5 m/s?
4. Vilken enhet har sträcka, fart, tid och kraft?
10. Ge exempel på saker som färdas i likformig
rörelse.
11. Förklara vad som menas med acceleration. Vad
menas med accelererat rörelse?
40. En boll påverkas av kraften 10 N och får
accelerationen 8 m/s2. Vad är bollens massa?
41. Vad menas med fritt fall?
12. Vad kallas motsatsen till acceleration?
42. Vad menas med tyngdaccelerationen?
13. Vad är en kraft? Vad kan en kraft åstadkomma?
43. Hur stor är tyngdaccelerationen på jorden?
14. Ge exempel på olika krafter!
44. Hur stor är tyngdaccelerationen på månen?
15. Hur rör sig ett föremål som inte påverkas av någon
kraft?
45. Vad är det som gör att en fjäder och en stålkula
faller olika snabbt?
16. Hur ritar man en kraft? (storlek, riktning och
angreppspunkt)
17. Vad menas med friktion?
18. Förklara varför friktion uppstår.
19. Ge exempel på tillfällen när det är bra med lite
friktion.
20. Ge exempel på när det är bra med mycket friktion.
21. Hur ritar man en friktionskraft?
22. Förklara vad en motkraft är!
23. Ange ett annat ord för tyngdkraft.
24. Förklara vad tyngdkraft är och vilka föremål som
påverkas av tyngdkraft.
25. Två planeter dras mot varandra på grund av
tyngdkraften. Vad avgör hur stor kraften är som
drar planeterna mot varandra?
26. Vad är det för skillnad mellan massa och tyngd?
27. Vilken beteckning och enhet har massa?
28. Vilken beteckning och enhet har tyngd?
29. Vad heter instrumentet som mäter kraft?
30. Vad är tyngdkraften på ett föremål som väger 100
g (på jorden)?
Download