Tyngdkraft – Kraftsituationer

advertisement
Tyngdkraft - Kraftsituationer
A Tyngdkraft
Materiel: dynamometrar, vikter, diverse mindre föremål, våg, stativ.
Syfte
Syftet är att undersöka hur tyngdkraften på ett föremål beror på föremålets massa.
Genomförande

Bestäm tyngdkraften, med en dynamometer, och massan på ett antal olika föremål.
OBS: glöm inte nollställa dynamometrarna.
 Sammanfatta mätresultaten i en tabell.
 Rita ett diagram i Excel som visar sambandet mellan kraft och massa, med kraften
i N på y-axeln och massan i kg på x-axeln.
Analys
Använd diagrammet för att bestämma formeln som beskriver hur tyngdkraften beror av
massan.
Användning av formeln
Använd formeln för att beräkna tyngdkraften på några föremål som du har vägt i förväg.
Jämför med den kraft du får genom att mäta tyngdkraften på föremålen med dynamometer.
B Kraftsituationer
Fråga läraren efter instruktioner för de olika experimentuppställningarna.
Per Andersson 2017-07-14
Filnamn: 684081935
Download