GRAVITATION
Gravitation betyder samma sak som dragningskraft. Enligt Newtons modell har allting som har en massa en
gravitationskraft, dragningskraft.
Jordklotet påverkar dig med en gravitationskraft. Du påverkar också jordklotet, även om din massa är mycket mindre, så
din gravitationskraft är väldigt svag. Det finns också en dragningskraft mellan två mynt som ligger på ett bord. De drar i
varandra men ligger ändå stilla. Det beror på att friktionskraften mellan mynt och bord är lika stor som fragningskraften.
Hur stark kraften är mellan två saker beror på deras massa och avståndet mellan dem. Stor massa och kort avstånd ger en
stark gravitationskraft. (Ur Fysik Direkt om Kraft s. 111)
Tyngd och vikt
Till vardags betyder tyngd och vikt samma sak, men för en fysiker är det helt olika saker. Vikt är samma sak som massa.
Det är ett mått på hur mycket materia som finns i föremålet.
Tyngden är samma sak som tyngdkraften som drar i föremålet. Astronauter i rymden är nästan tyngdlösa, men de är
aboslut inte viktlösa. Så skulle de ju ha förlorat all materia i sina kroppar. Astronauter som landar på månen har
fortfarande samma vikt som på jorden, men eftersom månen är mindre än jorden blir tyngdkraften på månen svagare.
Astronaternas tyngd på månen blir bara en sjättedel av vad den är på jorden. Vikten hos ett föremål är alltid samma
oberoende av var man är någonstans, men tyngden kan variera.
Eftersom det är så lätt att förväxla vikt och tyngd så använder vi ordet massa istället för vikt i fortsättningen.
Hur mäts krafter
När man mäter krafter används en dynamometer. Krafter mäts i enheten Newton (N), efter mannen som upptäckte
tyngdkraften. Om man hänger en vikt på 1 kg på en dynamometer, visar den 10 N. Med en vikt på 10 kg visar
dynamometern 100 N.
(Eftersom en Newton är bara 2 /1000 kilo mindre än 1 /10 kilo, det kan vara en rimlig uppskattning att säga att 10 newton motsvarar 1 kilo.)
Man kan räkna ut tyngdkraften genom att multiplicera massan med 10. Massan 3 kg på jorden har tyngden 30 N.
Massa
Tyngdkraft
1 kg
5 kg
10 kg
10 N
50 N
100 N
PÅ JORDEN: Tyngdkraften = massan x 10
PÅ MÅNEN: 1/6 x massan på jorden
De flesta vågar fungerar på samma sätt. De mäter egentligen tyngden av ett föremål, men är graderade så att de visar
massan. På jorden fungerar det bra. Men om vi tog med en sådan våg till månen skulle vi få alldeles fel värde.
Om du i verkligheten väger 60 kg skulle vågen visa 10 kilo på månen. Men i själva verket är massan oförändrad. Det är ju
tyngdkraften som har ändrats. (Fysik Direkt s. 112 – kraft och tryck)
Jorden påverkar också månen, annars skulle den slungas ut i rymden.
ARBETSUPPGIFTER GRAVITATION
Klistra in svaren I din loggbok:
1. Månens tyngdkraft är 1/6 av jordens. Vad skulle du väga på månen om du väger 50 kilo på jorden?
2. Om du istället väger 10 kilo på månen, vad skulle du väga på jorden?
3. Räkna ut hur stor tyngdkraft just din massa har på jorden?
4. På jorden motsvarar:
a) 5 N =
kg
5. Vad är massa?
a) samma sak som vikt
b) samma sak som tyngd
c) massa är samma sak som densitat
Klistra in svaren I din loggbok.
b) 160 N =
kg
c) 2 kg =
N