Krafter - Learnify

advertisement
Sid 172-181
Krafter skapar rörelser
En kraft är något som skapar en rörelse
Det kan vara en kraft som puttar på
Det kan också vara en kraft som bromsar en
rörelse
Så snart en rörelse förändras krävs en kraft.
Exempel på några krafter
Gravitation
Elektrisk kraft
Magnetisk kraft
Den starka kärnkraften
som håller samman
atomkärnan
Den svaga
kärnkraften som t.ex.
påverkar en elektron
Fler exempel på krafter
Lyftkraft
Friktionskraft
Luftmotstånd
Normalkraft
Kraften i en fjäder
Kraften i en gummisnodd
dragningskraft
Gravitation är en kraft som finns mellan alla
partiklar som har massa.
Massa är ett mått på innehållet i materien.
Vi mäter massa i kilogram
Ett annat ord för gravitation är tyngdkraft
Eller dragningskraft
Gravitation
Om vi jämför jorden och månen
Jorden är mycket större än månen
Jordens dragningskraft påverkar månen så
att månen hålls kvar i omloppsbana runt
jorden
Månen påverkar också jorden
Det kan vi se när det blir tidvatten
Gravitation
Gravitationen verkar mellan olika kroppar
Gravitationen påverkas av massan
Ju större massa desto större gravitation
Gravitationen på jorden
Jorden har större massa än t.ex. en
människa
Jorden har större vikt ( kg)
Gravitationen påverkar oss människor mer
än det påverkar jorden.
Hur kan man märka gravitationen
Vi kan tillfälligt övervinna gravitationen
Genom att hoppa upp
Vi är kanske lite olika bra på att hoppa upp
Men jordens gravitation kommer alltid att
segra.
Vi faller ned igen.
Men det finns ju saker som flyger
Helikoptrar
Rotorbladen skapar en luftström nedåt så att
helikoptern lyfts uppåt
lyftkraft
En raket som lämnar jorden måste ha en otrolig
lyftkraft.
Raketmotorn kastar ut partiklar som skapar en
kraft som gör att raketen kan lyfta.
För att kunna lämna jorden måste en raket uppnå
hastigheter på 40 000km /h
Apollo 16
Kan man mäta kraft
Ja man kan mäta krafter
Enheten är newton (N)
Man kan använda en dynamometer
exempel
Om man hänger en tyngd som väger
100gram visar dynamometern 1N
En 1 kg tyngd ger utslaget 10N
Vi måste alltså skilja mellan kg och N
Massa (kg) och tyngd (N) är två olika saker.
Jorden och månen
Jorden
Månen
En person vi kan kalla
honom Magnus
En person, vi kan
kalla honom Magnus
Väger 85 kg
Väger 85 kg
Hans tyngd blir då ≈
850N
Hans tyngd blir då ≈
142 N
Gravitationen på
månen är bara en
sjättedel av jordens
Massan ändras inte
Massan är ett mått på antalet atomer.
Antalet atomer ändras inte för att man är
på månen.
Däremot ändras dragningskraften
Tyngdkraften
Gravitationen
I rymden blir man tyngdlös
repetition
Kraft och motkraft
Till varje kraft hör en motkraft
Motkraften verkar i andra riktningen
Bok på ett bord
Tänk dig att det ligger en bok på ett bord
Dragningskraften är riktad nedåt.
Det finns en lika stor kraft från bordet mot
boken.
Annars skulle ju boken åka ned eller upp
normalkraft
tyngdkraft
Friktion = glidmotstånd
Friktion är en bromsande kraft som uppstår
när atomer rör sig emot varandra
Ju fler beröringspunkter mellan atomerna
desto större friktionskraft.
Friktionen ökar med tyngden
Om vi drar en låda som väger 1 kg så blir
friktionen mindre än om vi drar en låda som
väger 10 kg
normalkraft
10N
normalkraft
100N
Friktion bra eller dåligt
Skosulor
Cykelhjul
Bildäck
Skidor
dubbdäck
snowboard
Ibland vill man att det ska glida bra
Ibland vill absolut inte att det ska glida
Påverka friktionen
Öka friktionen
Smörja
Skrovlig yta
Olja
Sanda
Valla skidorna
Öka tyngden
kullager
Bussar behöver
oftast inte dubbdäck
eftersom de är så
tunga (tyngdkraft)
Tyngdpunkt
Tyngdpunkten sitter mitt i ett föremål
Stödyta
Den yta som föremålet vänder mot
underlaget
Lodlinje
Ett snöre med en tyngd på kommer att
hänga ned i riktning mot jordens
medelpunkt
stödyta
När välter det
Läxa
Läxa till torsdag 28/11
Testa dig själv sid 181
Download