fysik-kraftlab-årskurs 7-8

advertisement
FYSIK Laboration om rörelser, gravitation och jämvikt årskurs 7-­‐ 8 Kraft mäts i N (Newton). N kan också förklaras som kgm/s2. Gravitationslaboration Syfte: Meningen med uppgiften är att du ska upptäcka jordens egen gravitation och förstå begreppet massa. Material: 3 dynamometrar, 1 penna, 1 papper, 1 sko, 1 bok OBS! Du måste vara mycket rädd om dynamometrarna. Om en fjäder går sönder inuti dynamometern så kan du inte längre laborera!!! Ju mindre kraft dynamometern är avsedd för, desto lättare föremål måste du hänga i den. Utförande: Häng ett föremål i dynamometern. Avläs kraften som påverkar föremålet, samt föremålets vikt. Skriv i en tabell (se fig. 1) Fig. 1 Tabell för tyngdkraftsredovisning föremål Kraft (N) på Kraft (N) på Massa (g) jorden (tyngd) månen (tyngd) penna 0,02 N 20 g Sko 10 N 1000 g = 1 kg Ta reda på månens gravitationskonstant. Beräkna kraften på föremålen på månen. Fyll i tabellen. Läs om jordaccelerationen. Tips till slutsatsen: förklara i slutsatsen vad jordacceleration (gravitation) respektive månacceleration (gravitation) är. Förklara varför enheten N också är enheten kgm/s2. Dra en egen slutsats om hur Jupiteraccelerationen (gravitationen) borde vara. Dra en egen slutsats om hur storleken på ett föremål påverkar gravitationen. Eget försök Planera ett eget försök där ni testar om jordaccelerationen (gravitationen) är samma oavsett föremål på jorden. Skriv även en teori och hypotes innan ni gör själva laborationen. När ni är klara med teori och hypotes och planering, så utför ni laborationen. Därefter skriver ni en fullständig labbrapport. Jämviktslaboration Syfte: Meningen med laborationen är att du ska förstå hur t ex en balansvåg, en gungbräda eller en Besman-­‐våg fungerar, samt att du ska kunna utföra beräkningar i fysik m h a ekvationsmetod. Material: 1 balansvåg (som du själv har tillverkad), vikter. Utförande: Testa att placera olika tunga vikter på båda sidor på balansvågen. Se till att balansvågen kommer i balans. Mät avståndet till balanspunkten (l) räkna samman vikterna på vardera (m) sida (se fig. 2) och fyll i en tabell (se fig. 3). l1=33cm l2=11cm m1=10g Fig. 2 m2=30g Fig. 3 Tabell för jämviktslaboration Avstånd 1 (l1) Massa 1 (m1) 33 cm 10 g Avstånd 2 (l2) 11 cm Massa 2 (m2) 30 g Tips till slutsats: Ställ upp ekvationer. Visa att ena sidan (sida 1) är lika stor som andra sidan (sida 2). Visa också att om sidorna INTE är lika stora så kommer vågen inte att vara i balans. För att göra en mer avancerad slutsats så kan du lägga till exempel där du visar hur du kan räkna fram okänd information, t ex ena massan eller ena avståndet. Eget försök om Newtons lagar Med en biljardkö, ett par biljardkulor och ett biljardbord kan man visa hur Newtons lagar fungerar. Planera ett eget experiment. Redovisa muntligt och med demonstration för övriga klassen och för Thomas Mesumbe hur Newtons lagar fungerar. Mall för hur labbrapport skrivs finns under uppgifter. Den heter ”avslutande labbrapportmall”. När du är färdig ska du lägga in din labbrapport i ”portfolio” (UNIKUM) som en bilaga. 
Download