vetenskap eller värdering?

advertisement
Cirkla in med röd penna det du anser vara en vetenskaplig metod eller teori.
Cirkla in med blå penna det du anser vara en värdering, dvs. en åsikt eller en
känsla.
Gravitationskraften
Atommodellen
Att alla organismer består av celler
Internet
Vänskap
Kärlek
Snällhet
Hormoner
Stamceller
Datorspel
Att grön färg är vackrare än blå
Glädje
Att Emma är längre än Sanja
Att solen gör oss gladare
Newtons lagar
Ekvatorns längd
Skapelse
Livet efter döden
Dynamometern
Att någonting har röd färg
Livets uppkomst
Hur man mäter tiden
Att dagarna går snabbt
Skolan är viktig
Bilens hastighet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards