hinduismen

advertisement
Instuderingsfrågor till texten om
hinduismen
s. 12-25
Sida 12:
1. På vilket språk är de gamla hinduiska skrifterna skrivna?
2. Vad kallas de allra äldsta hinduiska skrifterna?
3. Vad betyder ordet veda?
4. Guden Indra hade en blixt som vapen. Kan du komma på några andra
gudar från andra religioner som är förknippade med blixtar?
Den första är Indra, men vilka är de två andra?
Sida 13:
5. Vad menar man med att innehållet i upanishaderna var mer filosofiskt
än i de fyra vedaböckerna?
6. Berätta några fakta om skriften Bhagavadgita?
Sida 14:
7. Vad är Ramayana för sorts skrift?
8. Vilka är huvudpersonerna i Ramayana?
9. Vad är det för speciellt med guden Hanuman?
Sida 15:
10. Varför är det ofta komplicerat och svårt att beskriva hinduismen?
11. Vad menar man med att hinduismen är en tolerant religion?
12. Vad menar man med att en hindu inte ser på världen på samma sätt
som vi gör i västvärlden?
Sida 16:
13. Vad är samsara för något?
14. Vad är reinkarnation för något?
15. Hur skulle du förklara vad som menas med karma?
Sida 17:
16. Förklara kortfattat hur kastsystemet fungerar i Indien?
17. Vilka är de ursprungliga fyra huvudkasten?
Sida 18:
18. Under rubriken olika regler för olika kast beskrivs hur saker och ting
kan se väldigt olika ut för olika kast. Kan du se några likheter med detta
i dagens Sverige?
Sida 19:
19. Hur stor del av Indiens befolkning tillhör de oberörbara (kastlösa)?
20. De kastlösa kallas ofta för dalits. Vad betyder det ordet?
21. Vilka sorts yrken har ofta de oberörbara?
Sida 20:
22. Hur ser man på kastsystemet i dagens moderna Indien? Är exempelvis
kastsystemet förbjudet?
23. Kan man se vilket kast en indier tillhör?
24. Vad menas med brahman och atman?
Sida 21:
25. Vem var Mahatma Ghandi och på vilket sätt har han spelat en viktig
roll i Indiens historia?
Sida 23:
26. Vad menar de hinduer som säger att alla gudar är en gud?
27. Varför är kon helig inom hinduismen? Ge så många förklaringar som
möjligt till detta.
Sida 24:
28. Vad menas med moksha?
29. På vilka olika sätt kan man nå moksha (befrielse)?
Download