Ny studie- Antioxidanter i kosten kan förvärra cancersjukdom

advertisement
Forskare vid Sahlgrenska akademin visar i en ny studie att möss med
lungcancer som äter antioxidanter får fler och aggressivare tumörer och
därför dör snabbare. Resultaten, som publiceras i Science Translational
Medicine, bekräftas i försök med lungcancerceller från människor.
Antioxidanter finns i många kosttillskott och marknadsförs ofta som en hjälp att
motverka cancer. Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att antioxidanter
faktiskt har denna effekt.
Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, visar nu att antioxidanter
tvärtom kan påskynda och förvärra cancerförloppet. Studien publiceras i tidskriften
Science Translational Medicine den 29 januari och presenteras vid en presskonferens
i Washington DC.
Professor Martin Bergö och hans forskarkollegor gav
möss med lungcancer ett tillskott av antioxidanter i
kosten. Studien visade att möss som åt antioxidanter
fick tre gånger fler och större tumörer, och dog dubbelt
så snabbt av cancersjukdomen jämfört med möss i
kontrollgruppen.
Göteborgsforskarna har bekräftat musstudiens resultat i försök på lungcancerceller
från människor, och även lyckats identifiera mekanismen bakom antioxidanternas
påverkan.
–När antioxidanter angriper reaktiva syreradikaler i kroppen av-aktiveras ett protein
kallat P53. P53-proteinet verkar hämmande på tumörer, och när det försvinner kan
tumörerna växa snabbare och mer aggressivt, säger Martin Bergö.
Upptäckten gjordes av en slump i ett annat forskningsprojekt.
–Vi förväntade oss ingen skillnad, eller att mössen som fick antioxidanter möjligtvis
skulle få mindre tumörer. Istället blev lungcancern hos dessa möss betydligt mer
aggressiv, säger professor Per Lindahl vid Sahlgrenska akademin, som varit med och
drivit studien.
Mössen i studien fick inga stora mängder antioxidanter, utan en dos som kan
jämföras med den vi människor får när vi äter en multivitamintablett. Per Lindahl vill
ändå understryka att studien inte ger några vetenskapliga bevis för att vi bör sluta äta
antioxidanter, och han poängterar att studien undersökt hur antioxidanter påverkar
cancertumörens utveckling – inte risken att få cancer.
–För patienter som redan har en cancertumörer i
lungorna, men inte vet om det, skulle det kunna finnas
en risk att cancerutvecklingen påskyndas om de äter
antioxidanter. Människor som är i riskzonen, till
exempel rökare, bör därför kanske överväga att inte äta
antioxidanter som kosttillskott, men vi har ännu inget
vetenskapligt stöd för en sådan rekommendation, säger
Per Lindahl.
Dock kan studiens resultat leda till en översyn av behandlingen av KOL-patienter. I
studien har forskarna undersökt två flitigt använda antioxidanter, E-vitamin och
acetylcystein. Eftersom acetylcyestein är slemlösande används det ofta i
behandlingen av KOL-patienter.
–Många KOL-patienter har varit rökare och har därmed en ökad risk att utveckla
lungcancer. Det är för tidigt att ge rekommendationer om användning av
acetylcystein hos KOL-patienter, men vår studie väcker ett behov av ny forskning
kring detta, säger Martin Bergö.
Göteborgsforskarna går nu vidare för att i nya studier undersöka om antioxidanter
har liknande effekter på andra typer av cancer och om andra typer av antioxidanter
har liknande effekt. De ska också undersöka om antioxidanter i friska möss påverkar
deras framtida cancerutveckling.
Artikeln ”Antioxidants Accelerate Lung Cancer Progression in Mice” publiceras i
Science Translational Medicine den 29 januari.
Science Translational Medicine: www.sciencemag.org
Klicka på länken nedan så kan du se hela filmen om ämnet.
Ny studie: Antioxidanter i kosten kan förvärra cancersjukdom
Download