Frågor, Uppdrag och Pyssel

advertisement
Skolmaterial om matavfallsinsamling
Nu finns ett enkelt skolmaterial om matavfallsinsamlingen (Gröna
Påsen) i pdf format. Materialet är framtaget för att det enkelt ska
kunna anpassas till barn och elever i både för- och grundskola.
Information och frågor. Informationsfolder för elever med enklare
information om gröna påsen. Till foldern hör några frågor som antingen
kan besvaras eller diskuteras med elever.
Uppdrag. Det finns tre uppdrag att testa i klassrummen. Välj ett eller flera
och hur omfattande uppdrag ni vill göra.
Pyssel. Det finns korsord, labyrint och memory i pdf-format som kan
skrivas ut till eleverna.
Startpaket. Be om ett startpaket (påshållare, gröna påsar, slaskskrapa och
broschyr) till ditt klassrum. Då kan ni tillsammans i klassen sortera
matavfallet vid fruktstunder med mera. Kontaktperson för att få startpaket
är drifttekniker Lars-Erik Nyström på telefon 0142-851 33. Tänk på att den
gröna påsen ska slängas på angiven plats om ni har gröna påsen i klassrummet.
Bra och rolig information för alla åldrar!
Släng inte maten. Kampanjsajt från konsumentföreningen Stockholm
http://slangintematen.se/om/
Smart med mat. Webbaserad läroplats för elever i årskurs 4-6, som
handlar om mat, matavfall och hur man gör biogas på det.
http://smartmedmat.se/
Sopskolan. Skolmaterial för årskurs 7-9. http://www.sopskolan.se/
Håll Sverige Rent. Material för alla årskurser.
http://www.hsr.se/skola-och-forskola
Namn: Nathalie Stärner
Datum: 2014-11-20
Tekniska Kontoret
Frågor
1) Hur vet du om du ska slänga maten i gröna påsen eller om du kan äta
den?
Svar: _______________________________________________
2) Vad består biogas av?
 Syre och helium
 Metangas och koldioxid
 Koldioxid och helium
3) Vad är matsvinn?
Svar: _________________________________________________
4) Vad kallas det som blir kvar i rötkammaren när matavfallet rötats och
blivit biogas?
 Bionäring
 Biosoppa
 Biogödsel
5) Skriv tre saker man kan använda biogas till?
Svar: ______________________________________________
6) Vad tillsätter man till matavfallet när det kommer till
biogasanläggningen?
 Mjölk
 Koldioxid
 Vatten
7) Får man slänga tuggummi i gröna påsen?
 Ja
 Nej
8) Varför ska man sortera sitt matavfall?
Svar:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Namn: Nathalie Stärner
Datum: 2014-11-20
Tekniska Kontoret
UPPDRAG 1
Hitta matsvinnarna.
Vad slänger vi egentligen för mat?
Hur gör man: Ta reda på vilken mat som slängs hemma. (eller gör ett
besök i skolans kök). Titta i soppåsen/gröna påsen. (Väg eventuellt maten,
hur mycket har vi slängt på en vecka?)
Frågor:
1) Vad har du slängt? Vad finns det för mat i påsen?
2) Finns det något som inte borde ligga i påsen? Skulle du kunna
minska svinnet?
3) Rita och måla de saker du hittade i påsen. Hur borde de användas
istället?
4) Diskutera: Varför slänger vi så mycket mat?
5) Gör en livscykelanalys på en av sakerna i påsen. (går att anpassa
efter olika åldrar, man kan till exempel i högre årskurser göra en
livscykel av ett livsmedel, väga maten med mera.)
a) Döp till ”från jord till bord” eller liknande
b) Beskriv den process och energi som går åt för att producera
just ditt livsmedel.
Namn: Nathalie Stärner
Datum: 2014-11-20
Tekniska Kontoret
UPPDRAG 2
Förruttnelseprocessen
Vad händer när mat ruttnar?
Hur gör man?
Ta två bananskal och lägg i varsin burk. Häll lite vatten i den ena burken.
Frågor:
1. Vad har hänt efter en vecka? Beskriv lukt, utseende.
2. Varför blir det så?
3. Rita och beskriv hur du tror det går till om bananskalet istället varit i
naturen? Vad hade hänt då?
4. Redogör för nedbrytningsprocessen av ett livsmedel. Vad händer?
Vilka ämnen produceras? Varför luktar det? Vad händer tillslut med
livsmedlet? Vad finns kvar, vad är borta?
Namn: Nathalie Stärner
Datum: 2014-11-20
Tekniska Kontoret
UPPDRAG 3
Avdunstning av vatten
Vad händer med vattenpölarna när solen tittar fram?
Hur gör man: Ta två burkar och fyll dem med vatten. Markera vattennivån och
sätt lock på den ena burken. Låt burkarna stå i en vecka.
Frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
Vad har hänt i burkarna efter en vecka?
Ser vattnet i burkarna annorlunda ut? På vilket sätt?
Ser burkarna olika ut? Varför tror du det blivit så?
Rita och måla vattnets tre olika former: gas, flytande och fast.
Hur viktigt tror du vattnet är på jorden? Skriv och berätta om vad vi
använder vatten till?
Namn: Nathalie Stärner
Datum: 2014-11-20
Tekniska Kontoret
Korsord - lättare
1
2
3
4
5
6
7
Korsord - svårare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Är viktigt att värna om.
2. Vanliga sopor går till.
3. Ska man lämna överblivna mediciner till?
4. Ska man göra med sina sopor.
5. Lämnar man sina förpackningar som metall och papper.
6. Vattenlevande djur som man äter, benen kastar man i gröna påsen.
7. Får man när man rötar matavfall.
8. Finns speciell insamling för denna typ av textilier.
9. Hämtar dina sopor.
Labyrint
Hitta Matavfallets väg till Soptunnan
Vart ska avfallet?
Dra rätt avfall till rätt kärl.
Matavfall
Namn: Nathalie Stärner
Datum: 2014-11-20
Tekniska Kontoret
Memory
Träna ditt minne. Klipp ut lapparna. Vänd upp och ner på lapparna och blanda. Det finns 2
bilder med samma motiv som ska matchas. Vänd på en bild och sedan på en annan. När du hittar
ett par, släng dem sedan i rätt kärl.
Brännbart
Pappers-
Matavfall förpackningar
Facit
Frågor:
1) Titta, lukta, smaka
2) Metangas och koldioxd
3) Matsvinn är onödigt matavfall, till exempel en matlåda man glömde äta
4) Biogödsel
5) El, värme och fordonsgas
6) Mjölk
7) Nej
8) Genom att återvinna matavfallet kan man göra biogas och biogödsel.
Biogasen kan användas som el och värme, eller bli miljövänligt bränsle
till bussar och bilar. Biogödseln kan användas när bonden odlar till
exempel spannmål. När man sorterar sitt matavfall får man också bättre
koll på vad man slänger, kanske lär man sig att inte slänga så mycket mat
i onödan.
Vart ska avfallet?
Brännbart: servetter, tobak, växter, blöjor
Matavfall: potatis, frukt, tepåsar och kaffefilter, äppelskrutt,
fiskrens, skaldjur
Namn: Nathalie Stärner
Datum: 2014-11-20
Tekniska Kontoret
Korsord - lättare
1
2
K
R
Ä
3
4
Ä
P
5
M
A
T
F
E
S
F
T
A
P
O
T
A
T
I
T
T
P
E
L
S
K
R
U
F
I
S
K
B
E
N
Ä
G
G
S
K
A
L
T
E
P
Å
6
7
T
S
T
E
Korsord - svårare
1
2
B
R
Ä
S
O
5
I
L
S
N
I
N
B
A
R
T
A
P
O
T
E
K
R
T
E
R
A
Å
T
E
R
V
I
N
N
F
I
S
K
G
A
S
K
L
Ä
D
E
I
L
B
I
O
8
9
Ö
N
6
7
J
N
3
4
M
O
P
B
G
R
1. Är viktigt att värna om.
2. Vanliga sopor går till.
3. Ska man lämna överblivna mediciner till?
4. Ska man göra med sina sopor.
5. Lämnar man sina förpackningar som metall och papper.
6. Vattenlevande djur som man äter, benen kastar man i gröna påsen.
7. Får man när man rötar matavfall.
8. Finns speciell insamling för denna typ av textilier.
9. Hämtar dina sopor.
S
T
A
T
I
O
N
Labyrint
Hitta Matavfallets väg till Soptunnan
Download