Artnr 53661 Taktillotto

advertisement
Artnr 53661 Taktillotto
Ålder: 2+
Innehåll
24 träfigurer
24 brickor av kartong
1 tygpåse
Mål
Känna igen olika former genom att röra vid dem. Från formen kunna associera till 3D objekt.
Förberedelse
1. Barnen identifierar varje del och leker med dem.
2. Barnen känner på varje form och namnger den.
3. Den vuxna visar dem brickan som illustrerar formen.
Spela som Lotto
Spela som lotto, dela ut några brickor till varje barn, som sedan plockar en form i taget och
ska försöka matcha med sin bricka. Om den inte matchar så kan spelaren antingen lägga
tillbaka formen i mitten, eller ge den till den medspelare som har den formen på sin
spelbricka.
Som en workshop
Börja med att gömma hälften formerna i tygpåsen. Dela upp de motsvarande spelbrickor
mellan barnen. Varje barn får i turordning känna i påsen och försöka identifiera en form och
om formen som barnet tar upp matchar hans/hennes bricka får man lägga ner den, annars
läggs den åter i påsen.
Efterhand som barnen bekantat sig med formerna så kan man gömma resterande former
och dela ut alla spelbrickorna.
Variation
Vem ska bort? Välj 4 former och motsvarande 4 spelbrickor. Lägg till en femte form, utan
spelbricka. Barnen ska nu lista ut vilken form som ska bort.
BRIO Lekolar
Hallarydsvägen 8
Box 170, 283 23 Osby
Telefon: 0479 198 00
Telefax: 0479 199 99
Internet: www.briolekolar.se
Email: [email protected]
Bankgiro: 5720-0792
Postgiro: 1111633-2
Orgnr: 556605-0646
Download