Rapport om gästföreläsarbesök / svenskundervisning i utlandet SI:s

advertisement
Rapport om gästföreläsarbesök / svenskundervisning i utlandet
SI:s diarienr: 01004/2010
Föreläsare / projekt: Alexander Armiento, undervisningsprojektet Sprängaren
Institution: Fakulteten för lingvistik och interkulturell kommunikation, Novgorods statliga
universitet Yaroslava Mudrovo
Kontaktperson: Wictoria Majby, lektor i svenska ([email protected])
Plats för föreläsningen: Föreläsningssalen ”Tsentr Tvortjestvennyj Intelligentsii” på Campus
Antonova, Velikij Novgorod, Ryssland
Målgrupp: Studenter och anställda på universitet samt en Sverigeintresserad allmänhet.
Antal deltagare: ca 25 st
Bidraget från SI har använts till: resa, hotell, mat, arvode
Jag godkänner att denna rapport läggs ut på SI:s webbplats. Ja:X Nej:
Som en del av undervisningen i svenska språket och kulturen bjöd vi in Alexander Armiento,
chefredaktör för fackföreningstidningen ST Press, till att hålla en föreläsning om den svenska
organisationspressen.
Föreläsningen syftade till att ge en bild av vilka organisationer och vilken kultur studenterna kan
tänkas möta i egenskap av företrädare för ryska företag som investerar i Sverige och som rysk
motpart i svensk-ryska samarbeten mellan frivilligorganisationer.
Alexander Armiento gav först en bakgrundsbild av det svenska organisationslivet, folkrörelserna
och de fackliga organisationerna. Han gick sedan vidare till att prata om fackens roll på
arbetsmarknaden och fackliga tidningar och fortsatte genom att tala om ST Press uppdrag och hur
tidningen ST Press lyckas ha en självständig roll gentemot sin uppdragsgivare fackförbundet ST.
Alexander Armiento framhävde tre saker som gör föreläsningen viktig för den som ska leda ryska
organisationer till Sverige.
1. De stora svenska frivilligorganisationerna har funnits under ett hundratal år och har hunnit
samla många medlemmar och tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bedriva
internationellt samarbete.
2. Folk har förtroende för sin fackföreningstidning.
3. Fackföreningstidningarna en mediekanal som ofta glöms bort av opinionsbildare,
annonsörer och omvärldsbevakare.
Föreläsningen var en obligatorisk del av undervisningen för årskurs 4, som har arbetat med Liza
Marklunds roman Sprängaren under vårterminen. Övriga studenter hade förberett sig genom en
kort genomgång av undervisningstemat Massmedier och några praktiska övningar.
Under mötet deltog även tolken och översättaren Natalja Pashkova, för att hjälpa till med den
specialvokabulär som föreläsningen innehöll.
En videorapport från föreläsningen kommer att publiceras på informationsbloggen för
svenskundervisningen i Velikij Novgorod under i juli 2010.
http://novgorod.majby.se
Download