MDIinl1

advertisement
SPD - ett realtidsystem för distansundervisning
Av: Anette Löfquist, Sara Persson och Joakim Trang.
SPD står för salsundervisning på distans.
Vision:
Ett realtidssystem för distansundervisning, kommunikation via bild och ljud.
Detta är en vision 5 år framåt då vi förutsätter att alla har höghastighetsbredband som
standard.
Målet är att underlätta kommunikationen mellan lärare och elev samt att underlätta inlärandet
genom att så långt som möjligt efterlikna salsundervisningen.
Utrustning:
Elev:
dator
högtalare
mikrofon
datoriserad penna t.ex. dagens Anotopenna
Inspelninglabb:
(föreläsningssal med följande utrustning)
videokamera
högtalare
mikrofon
anpassad tavla med tillhörande penna
dator
Tjänster och information:
Exempel på föreläsning:
En föreläsning börjar med att läraren öppnar en föresläsningssession på schemalagd tid.
Eleverna loggar in på sessionen.
På lärarens skärm visas namnen på de inloggade eleverna.
Läraren börjar sin föreläsning.
Föreläsningen filmas, dvs eleverna kan följa föreläsningen via ljud och bild.
Eleverna har möjligheten att zooma in delar av videobilden.
Fråga från elev till lärare:
Då en elev har en fråga trycker eleven på anvisad knapp. Detta motsvarar att räcka upp
handen i en vanlig sal.
Läraren får då en upp en symbol jämte elevens namn.
Läraren bjuder vid lämpligt tillfälle in eleven att ställa sin fråga via mikrofonen. Alla
inloggade hör då denna fråga.
Som hjälpmedel vid frågor från elev till lärare används en whiteboard, dvs en skrivyta alla
kan läsa.
Här används den datoriserad pennan för att underlätta.
Fråga från lärare till elever:
Under en föreläsning kan läraren, för att få feedback, ställa en fråga.
Eleverna kan då t ex krävas på skriftligt svar inom en viss tidsgräns.
Svaren lagras under respektive elev så att läraren i efterhand kan gå igenom svaren.
Detta är ett sätt att kontrollera obligatorisk närvaro.
Den filmade föreläsningen sparas.
Fördelar:
Minimerar tangentbordsanvändandet, vilket kan underlätta för olika typer av rörelsehindrade.
Konceptet kan även användas för lärarledda övningar och laborationer.
Den filmade föreläsningen sparas för att sedan kunna hämtas av eleverna som hjälp till
repetition.
Utnyttjar förutom skriftspråk även kroppsspråk och hörsel för kommunikation.
Spontana frågor får svar direkt under föreläsningen.
Nackdelar:
Schemabundet.
Ställer relativt stora krav på skolans undervisningslokaler(inspelninglabb).
Kräver datoriserad penna. Detta kan dock lösas genom att skolan hyr/lånar ut pennan, ty
denna är ej skrymmande och kan skickas med post.
Användarstudier och användardefinition:
Användare:
Elever med varierande datorkunskap, kräver inte tangentbordsvana.
Elever med eventuella rörelsehinder.
REAL:
Jämförelsen är gjord mot att banda en föreläsning och bara lägga upp den till eleverna för
nedladdning.
Lärare:
Elev:
Relevance:
Större respons.
Bra! Möjlighet till dialog.
Effeciency:
Koncentrerad tidsåtgång. Bra.
Attitude:
Bra
Bra, om ej dålig schemaläggning.
Learnability:
Relativt enkelt.
Bra.
Figur:
Skiss över elevens och lärarens bildskärm.
Frågor till handledaren:
Var hittar vi termerna som nämns under "Vision".
Download