Hur lär vi oss svenska? Varför är språket viktigt?

Hur lär vi oss svenska?
Vi måste gå på SFI.
Vi måste respektera skoltiden.
Vi göra läxorna hemma.
Vi måste tala med svenska personer.
Vi måste få praktik och prata svenska.
Vi måste lyssna på läraren.
Vi läser böcker.
Vi måste prata svenska med varandra i skolan för att läraren
blir trött.
Vi lyssnar alltid på nyheterna.
Vi måste studera på vår blogg.
Vi läser och lyssnar på 8 sidor (nyheter på lätt svenska)
Vi lyssnar på SFI-podd.
Vi översätter svåra och nya ord.
Vi använder Lexin.
Vi använder YouTube.
Vi tittar på TV, tex Barnkanalen och filmer.
Vi lyssnar på radio.
Vi går till Kanalkyrkan och pratar.
Varför är språket viktigt?
Språket är nyckeln till ett jobb.
Man kan prata med kompisar och andra personer.
Språket är viktigt för att integreras i samhället.
Språket är vägen till framgång.
Vi behöver språket på alla platser i Sverige. Inget liv utan
språk.
Svenska språket är mycket viktigt eftersom vi bor i Sverige.
Svenska språket är mycket viktigt eftersom det är länken
mellan en massa människor i Sverige.
I Sverige bor människor från olika länder t.ex. Syrien,
Eritrea, Somalia, Iran och Irak. Det är därför vi måste lära
oss svenska språket för att prata med varandra.
Det är viktigt att vi kan hjälpa barnen med deras läxor när
de går i skolan.