Kent Staberg Miljöpris år 2006

advertisement
Kent Staberg
har tilldelats Falköpings kommuns
Miljöpris år 2006
Kent Staberg och hans bin utför ett
mycket viktigt miljöarbete.
Biodlingen är en ofta förbisedd hörnsten
i de ekologiska systemen i natur- och
kulturlandskapet. Binas viktigaste uppgift är att pollinera växter. Det är brist
på pollinerande insekter i den svenska
naturen. Därför behöver den fler bin.
Pollineringen ger mer blommor och kan
bidra till att utrotningshotade växter
lever vidare. Den ger även större skördar
av frukt och bär, inte bara i biodlarens
trädgård utan också hos grannarna och
i den omgivande naturen.
Kent bidrar till den biologiska mångfalden genom att aktivt främja biodlingen
och hjälpa nya biodlare igång genom att
på ett bra sätt förmedla sina kunskaper.
Kent Staberg är en mycket god ambassadör för biodlingen och därför en
värdig miljöpristagare.
Falköping 18 december 2006
?????
Ordförande
Miljönämnden
Håkan Arnesson
Ordförande
Kommunfullmäktige
Download