Kursutbud och Schema avancerad nivå Filosofi

advertisement
Filosofi, avancerad nivå
Kursutbud VT 2013
Det finns tre olika kurser på avancerad nivå i teoretisk filosofi: Avancerad kurs, Magisterkurs och Masterkurs. Inom var
och en av dessa finns det utrymme för ett antal litteraturkurser om vardera 7,5 högskolepoäng. Utbudet av sådana kurser
varierar mellan olika terminer. Under vårterminen 2013 ges undervisning på nedanstående kurser.
Utöver de kurser institutionen ger kan man också välja kurser inom det nationella samarbetsprogrammet för master- och
forskarutbildning i filosofiämnena. Det finns också viss möjlighet att välja kurser från grundläggande nivå som man
inte tidigare läst.
Kursen inleds med ett introduktionsmöte i D255 kl 13-15 onsdagen den 23 januari. Obligatorisk närvaro för alla som
avser att studera kursen under våren.
Advanced Course in Philosophy of Language, 7,5 hp
Lärare: Kathrin Glüer
This course takes up advanced issues in philosophy of language. It will have two thematic blocks, one on empty names
and one on indexicals.
Readings: to be announced.
Schedule:
Th 21.3 10-12
Th 28.3 10-12
Th 4.4 10-12
Th 11.4 10-12
Th 25.4 10-12
Th 2.5 10-12
Th 16.5 10-12
Th 23.5 10-12
F347
F347
F347
F347
F331
F347
F331
F331
Beslutsteori, 7,5 hp
Kursen har formen av ett seminarium och varje student förväntas delta aktivt i diskussioner och presentationer av texter.
Ingen förhandsanmälan. (För mer information, kontakta läraren eller studierektorn i praktisk filosofi.)
Lärare: Nicolas Espinoza
Kurslitteratur: Peterson, M: An Introduction to Decision Theory. Kompletterande litteratur i urval av läraren.
Schema:
To 24.1 13-15
To 31.1 13-15
To 7.2 13-15
To 14.2 13-15
To 21.2 13-15
To 28.2 13-15
To 7.3 13-15
To 14.3 13-15
D263
D263
D263
D263
D231
D231
D231
D263
Biologins filosofi, 7,5 hp
Lärare: Björn Brunnander
Kursen ger en introduktion till centrala frågeställningar inom biologins vetenskapsfilosofi. Exempel på sådana
frågeställningar är: Vad är en art? Vad innebär det att något har en funktion? Hur ska vi förstå teorin om naturligt urval?
Vad innebär det att något är medfött? Har gener en privilegierad roll i individens utveckling och/eller i evolutionen?
Kursen syftar till att ge förutsättningar att ta del av och kritiskt diskutera inflytelserika ståndpunkter i dessa och andra
frågor.
Litteratur:
Sterelny, K. och Griffiths, P.E, Sex and Death. An Introduction to the Philosophy of Biology. University of Chicago
Press, 1999.
Kompletterande littaratur om högst 100 sidor.
Schema:
Ti 26.3 10-12
Ti 2.4 10-12
Ti 9.4 10-12
Ti 16.4 10-12
Ti 23.4 10-12
Ti 30.4 10-12
Ti 7.5 10-12
Ti 14.5 10-12
E379
E379
E379
E379
F247
E379
E379
E379
Modallogik, 7,5 hp
Lärare: Paul Needham
Kursen ger en inledning till modal sats- och predikatlogik samt s.k. möjlig världs-semantik för modala system. Flera av de
mera välkända axiomsystem för modal satslogik presenteras, utvecklas och jämförs. Fullständighetsresultat behandlas
översiktligt. Problem med utvidgningen av standard predikatlogik med modaliteter diskuteras och ett system för modal
predikatlogik utvecklas axiomatiskt och semantiskt. Filosofiska synpunkter på olika aspekter av dessa logiska innovationer
berörs i den mån tiden räcker till. Examination sker i form av hemuppgifter.
Litteratur:
Needham, P. A First Course in Modal Logic, Filosofiska institutionen, Stockholms Universitet.
Schema:
Fr 1.2
Fr 8.2
Fr 15.2
Fr 22.2
Fr 1.3
Fr 8.3
Fr 15.3
10-13
10-13
10.13
10-13
10-13
10-13
10-13
D271
D271
D271
D271
D271
D271
D271
Examination: hemuppgifter.
Selected Topics in Theoretical Reason, 7,5 hp
Teacher: Andrew Reisner
Schedule:
Mo 27.5 14-16
Tu 28.5 14-16
We 29.5 14-16
Th 30.5 14-16
Fr 31.5 14-16
E339
E339
D231
E339
E339
För mer information om kursen, kontakta studierektorn i praktisk filosofi.
Seminarium om Cappelen, Philosophy Without Intuitions
Lärare: Jonas Åkerman
Litteratur: Hermann Cappelen. Philosophy without intuitions. Oxford: OUP (2012)
Mer information kommer snart att läggas upp.
Lokal: Rum D700 (hus D, plan 7)
Tid: kl. 10-12 vissa onsdagar med start i februari.
Examination: Inlämningsuppgifter. Ämne och tidsramar bestäms i samråd med ansvarig lärare.
The seminar will be held in Swedish, but may be held in English if attended by participants who are not fluent in
Swedish.
Some Challenges of Contemporary Epistemology, 7,5 hp
Teacher: Levi Spectre
The aim of the course is to learn and discuss some of the debates and problems of contemporary epistemology on an
advanced level. Although the pace of the course will be rapid, the attempt is to consider each topic thoroughly, to try
and discuss the subjects on the level of discussion in current literature. Rather than considering the epistemological
problems as deriving from epistemic "isms" such as coherentism, foundationalism, epistemic externalism and
internalism, dogmatism, contextualism and invariantism, the focus of the course will be on the principles governing
knowledge, rational belief and justification.
Detailed course description here (to obtain readings, please write [email protected])
Schedule:
Mo
10.6
Tu
11.6
We
12.6
Th
13.6
10-12
14-16
10-12
14-16
10-12
14-16
10-12
14-16
D255
D255
D255
D255
D255
D255
D255
D255
The Ethics of Killing, 7,5 hp
Teacher: Torbjörn Tännsjö
Readings: T. Tännsjö, manuscript: Shalt Thou Sometimes Murder?
Schedule: April 8 – April 12
Download