Presentation Så här vill jag ha det

advertisement
SÅ HÄR VILL JAG HA DET!
Ökat inflytande för de äldre i centrums hemtjänst – så här gör vi!
Hemtjänsten Guldheden & Johanneberg
SDF Centrum, Göteborgs Stad
SÅ HÄR VILL JAG HA DET!
Prioriterat mål:
• ”Äldres inflytande över sin vardag
ska öka”
•
Målstyrda pengar
SÅ HÄR HAR VI GJORT !
• Det goda samtalet
- Etik och bemötande
• Dokumentation & genomförandeplaner
• Skapat tid för uppdraget
KONTAKTMANNASKAP
Ökat deltagande
Trygghet
•
Klarhet
KASAM- ökad känsla av sammanhang
både för brukare och medarbetare
DOKUMENTATION
• Att sätta ord på handling
• Reflektion
• Synpunkter/önskemål och uppföljning
FÖRR
Fokus på
uppgift
Mesta arbetet
i lokalen
Fokus på
relationen
NU
Genomförandeplanen
var ej levande
Genomförandeplanen
är nu levande
Hemma hos
brukaren
” - Jag håller på med din
genomförandeplan”
Inget
intresse
Engagemang
• Det goda samtalet
• Lyssna
• Ställa frågor
REFLEKTION
• Reflektionsmetod - Reflex
• Att lyssna aktivt
• Här och nu
FÖRÄNDRING
• Ökad dokumentation – många synpunkter
som skrivs på ett annat sätt
• Tar del av varandras genomförandeplaner
• Nya arbetsredskap
EFFEKT
• Högre kvalitet i genomförandeplanerna
utifrån inflytande och delaktighet
• Från brukarperspektiv till BRUKARENS
perspektiv
• Från uppgiftsfokuserat till
relationsfokuserat
Det är svårare och viktigare än
man tror
Vill du veta mer, kontakta oss gärna!
Göteborgs Stad, Kontaktcenter:
031-365 00 00 eller direkt med e-post:
[email protected]
eva.dennå[email protected]
Foto: C. Rudman
Download