Brevmall - IF Metall

advertisement
Datum
2017-07-15
Till
Studieorganisatörer
Avdelningsombud
Jämställdhet för medlemmar - tvärfacklig
Kurstillfälle
1
2
Datum
24-26 april
23-25 oktober
Kursplats
SKF Klubbskola
SKF Klubbskola
Sista ansökan
17 mars
15 september
Målgrupp
Medlemmar utan fackliga uppdrag.
Innehåll
En utbildning för dig som är medlem i IF Metall och inte har något fackligt
uppdrag. Du kommer att få en genomgång i diskrimineringslagen och hur det
juridiska kring den fungerar. Vi kommer att diskutera vad diskriminering är och
gå igenom diskrimineringsgrunderna som;
- Kön
- Könsöverskridande identitet
- Etnisk tillhörighet
- Trosuppfattning
- Funktionshinder
- Sexuell läggning
- Ålder
Ersättning
IF Metall Göteborg betalar ut ett skattefritt stipendium på 880 kronor/dag samt står
för måltider, lokal, handledare, material m.m.
Anmälan
Sker i första hand genom studieorganisatören på din arbetsplats.
Anmälan kan även ske via e-post [email protected] (ange studier i
ärenderaden) eller till Malin Frid på utbildningsavdelningen på IF Metall
Göteborg telefon 031-774 32 11.
Med vänlig hälsning
IF Metall Göteborg
Utbildningsavdelningen // Jan Nilsson
IF Metall Göteborg
Org. nr 857201-1958
Olof Palmes Plats
413 04 Göteborg
Tel 031-774 32 00
Bg 991-0720
[email protected]
www.ifmetall.se/goteborg
Download