Mötesplats Lundby konsertsal

advertisement
Lundby
stadsdelsförvaltning
Behöver du hyra konserteller konferenssal?
Konsertsalen på Mötesplats Lundby
Salen passar bra för föredrag, teater och
konserter. Här finns 821 sittplatser och plats
för rullstolar. Det finns även en stor scen
med scenljus. Här finns också projektor, filmduk och talanläggning.
Var?
Mötesplats Lundby
Blackevägen 1
Frågor och bokning:
www.goteborg.se/ioff
Telefon: 031-368 20 00
www.goteborg.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards