Partnerskap dialogsamverkan - Samordningsförbundet Göteborg

Projekt Partnerskap Dialog & Samverkan
Fler jobb och nya kulturella mötesplatser. Genom projektet Partnerskap Dialog &
Samverkan ska Lundby bli en ännu mer attraktiv plats att besöka, arbeta och bo i.
Projektet är ett treårigt utvecklingsarbete som finansieras bland annat av EU. Det startade i
augusti 2011. Tanken är arbetet ska fortsätta även efter att projekttiden går ut i juni 2014.
Några exempel på vad vi gör:
Stöttar arbetslösa att hitta nya vägar ut på arbetsmarknaden.
 En företagskuvös stödjer arbetslösa i att förverkliga sina affärsidéer. En organisation
som heter Resursmålarna har redan registreras och deltagarna säljer sina tjänster inom
målning och fönsterrenovering.
 Jobbcentral. Alla deltagare stöttas individuellt för att hitta sin egen väg till arbete eller
studier genom motiverande samtal.
 Arbetslösa praktiserar på företag inom projektet eller får utbildning på arbetsplatser.
Skapar nya kulturella mötesplatser.
 I februari visades Present på Backaplan, en utställning som vänder sig till unga med
uppmaningen att komma med idéer som förändrar världen.
 I september är det premiär för Lundby kulturmånad. Då fylls våra gator och torg med
musik, teater, konst och dans.
Satsar på utemiljön för en trivsammare och tryggare stadsdel.
 Rustar upp gång- och cykelbanor
 Arbetar som värd i julspårvagn där passagerare bjuds pepparkakor och glögg
 Bidrar till tryggare busshållplatser genom vara värd, inventerar belysning mm.
Utvecklar ett partnerskap med viktiga aktörer i området
 Utvecklar gemensam bild för framtida Lundby
 Planerar en gemensam utvecklingsplan för kommande åren
I projektet samarbetar fem partners, varav Lundby stadsdelsförvaltning är en. Klicka på
länkarna nedan för att läsa mer om de andra:
Norra Älvstrandens Företagarförening //www.alvstrandenforetag.com//
Föreningen Backaplan
Fastighetsägare Centrala Hisingen,
Samordningsförbundet Delta
Vill du veta mer om projektet?
Annica Perlöv, sektorschef Kultur och fritid, telefon: 031-366 70 95
Füsun Uzuner, koordinator i projektet, telefon: 031-366 76 11.