Kommunikationsavdelningen

advertisement
Kommunikationsavdelningen
Malin Ankarhem
Yvonne Lind
Karin Jofur
Lisa Vainio
Emma Sjöberg
Elbisa
Kapetanovic
2
Kommunikationsavdelningen
Kommuniktionsavdelningen stöttar dig som är chef i frågor inom kommunikationsområdet. Du kan bland
annat få stöd med att ta fram en kommunikationsplan eller ett informationsmaterial. Du kan också få stöd
vid mediakontakter och förändringskommunikation. Samhällsvägledare på Medborgarkontoret tillhör också
kommunikationsavdelningen.
På följande sidor beskrivs kommunikationsavdelningen lite mer utförligt. Där hittar du också våra
kontaktuppgifter.
Har du frågor om kommunikationsavdelningens
uppdrag och organisation?
Kontakta kommunikationschef Malin Ankarhem
Telefon: 031-365 38 77
E-post: [email protected]
3
Kommunikation
Vad är kommunikation?
Kommunikation handlar om att skapa ömsesidig
förståelse och kunskap genom dialog. Konsten att
kunna lyssna och sätta sig in i andra människors
situation är avgörande. Kommunikation är en
förutsättning för kvaliteten och effektiviteten i
verksamheten liksom för arbetsmiljön.
Vad kan vi bidra med?
• Stöd till chefer och verksamheter inom såväl intern
som extern kommunikation
• Stöd vid mediekontakter, förändringskommunikation
och krishantering
• Utveckling, underhåll och uppdatering av
förvaltningens kommunikationskanaler
• Målgruppsanpassning och språkgranskning av texter
• Stöd med ta fram kommunikationsplaner
• Stöd med att ta fram informationsmaterial
• Omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom
kommunikationsområdet
Karin Jofur, kommunikatör
Telefon: 365 30 49
E-post: [email protected]
• Kommunikationsstöd till sektor UTB samt Utvecklingsenheten
och Ekonomiavdelningen
• Kommunikationsstöd för Trygg i Östra Göteborg
• Kommunikationsstöd Jämlikt Göteborg
Yvonne Lind, kommunikatör
Telefon: 365 30 11
E-post: [email protected]
•
•
•
•
Kommunikationsstöd till sektor ÄO-HS samt HR-avdelningen
Förvaltningsövergripande intern kommunikation
Intranätsansvarig
Redaktör för Chefsbrevet
Emma Svensson, kommunikatör
Telefon: 365 40 57
E-post: [email protected]
•
•
•
•
Kommunikationsstöd till sektor KoF samt till Kanslienheten
Utveckling externa kommunikationskanaler
Digital kanalansvarig
Produktion av förvaltningsövergripande material
Lisa Vainio, kommunikatör (vik)
Telefon: 072-856 52 91
E-post: [email protected]
• Kommunikationsstöd till sektor IFO-FH
4
Medborgarkontor
Vad gör en samhällsvägledare?
• Ger information och vägledning i frågor som rör kommunala,
statliga och övriga verksamheter
• Hänvisar besökaren till rätt instans eller person
• Förklarar innehållet i brev och myndighetsbeslut
• Hjälper till att förklara beslut som socialtjänsten fattat
• Stöttar vid behov med att skriva brev/yttranden till olika
myndigheter
• Visar hur man fyller i olika slags blanketter
• Fungerar som en länk mellan besökaren och handläggaren om
besökaren inte klarar det själv
• Ger konsumentinformation
• Tar emot klagomål och synpunkter på Göteborgs Stads
verksamheter
• Kopierar/scannar/skriver ut/faxar
• Bokar/avbokar tid hos läkare, ortoped mm
Elbisa Kapetanovic, samhällsvägledare
Telefon: 031-365 41 00
E-post: [email protected]
5
Download