Arena Social Innovation

advertisement
Bygger Europas mest attraktiva region
för social innovation
NÄRINGSLIV
Offentlig sektor
Social
Innovation
OFFENTLIG SEKTOR
CIVILA SAMHÄLLET
Idéburen sektor
Privat sektor
Civila/Hushålls
sektor
Offentlig
sektor
Verktyg
Workshops
KUNSKAPSUTVECKLING
Forskning
Civilsamhälle
Seminarier
Privat
näringsliv
Metoder
Affärsutvecklingsmodeller
Finansiering
Byske
PLATTFORMAR
& NÄTVERK
Utbyta idéer Coachning
Rådgivning
Umeå
Platsoberoende
innovationssystem
Tips
Kontaktnät
Sorsele
Offentlig
sektor
STÄRKT
FINANSIERINGSFÖRMÅGA
Offentlig
innovationsupphandling
Crowdfounding
Riktade kontrakt
Civilsam- Mikrofonder
hälle
IOP
Privat
näringsliv
Nya finansieringslösningar
EUROPAS ARENA I FRAMTIDEN
Bryta stereotyp
innovationsmiljön
Ökat sociala
innovationer
Utvidgad syn
på innovation
Samhälls- och
företagsekonomiska vinster
Download