Civila samhället – en kraft för utveckling i norra Sverige

Dialogkonferens
Civila samhället
– en kraft
för utveckling
i norra Sverige
Föreningen SEÖN (Social ekonomi i övre Norrland) inbjuder alla idéburna/
ideella organisationer inom ideella sektorn/civila samhället/sociala ekonomin
till Dialogkonferens torsdag 11 december kl 9.30-16.00 i Umeå. Vi inleder
med fika samt bjuder på lunch och eftermiddagsfika.
Syfte med dagen:
att vi som aktörer inom civilsamhället får träffas för att öka kunskapen om varandra
att skapa ett forum för nya tankar och idéer
att skapa underlag för en bättre dialog med offentlig sektor i vår region.
Ur programmet:
• Vad gör SEÖN och vilka kan vara med?
• Vilken roll och betydelse har idéburna organisationer för samhällsutvecklingen?
• Hur arbetar offentlig sektor med regional utveckling?
• Utifrån vilka frågor är det viktigt med dialog?
• Hur kan civila samhället och offentlig sektor samarbeta i norra Sverige, och vad görs redan?
• Möt teamet från Västernorrland som strax är färdiga med en s k länsöverenskommelse mellan
civila samhället och offentlig sektor; Ninni Smedberg (eldsjäl inom civila samhället) och
KarinMalin Ekström (projektledare).
• Lyssna på Lars Trägårdh, historiker vid Ersta Sköndals högskola där han bl a forskar kring relationer mellan stat och civilsamhälle.
Lokal:
Sensus kulturhus Fabriken på Gimonäs, Tegelbruksvägen 12 i Umeå.
Gratis p-platser. Lokalbuss 5 har hållplats utanför. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.
Anmälan:
Via Sensus hemsida senast 1 december:
www.plan-survey.se/k/KnyvYu57