docx - VI SKA MED arbetsmarknadsprojekt

advertisement
Jag blir så besviken över hur pass otillgängligt vårt samhälle är idag. Jag fick nyligen besked från
Försäkringskassan gällande min ansökan om aktivitetsersättning. Beslutet kom i svartskrift, med
andra ord i skriven text, med posten…
Jag lever med dövblindhet och kan inte längre ta del av information i svartskrift. Det bästa
kommunikationssättet för mig är via SMS, mail eller punktskrift. Jag har full förståelse för den
sekretess ni myndigheter måste följa. Det blir alltså inte tal om att jag kan få mitt beslut via mail.
Men varför ska jag inte kunna få mitt beslut i punktskrift?
Trots all den teknik som finns och alla möjligheter som den ger så är det tydligen väldigt svårt att
anpassa information för alla målgrupper. Vi lever ju på 2000-talet och den tekniska utvecklingen
rusar framåt för var dag som går.
Det finns tillgång till punktskriftsskrivare idag som kan kopplas till vilken dator som helst så länge
man har programvaran. Att klicka ett kortkommando och sedan på ”ok” är ingen rymdforskning.
Att sedan lägga brevet i ett kuvert och posta iväg det är lika enkelt som om det vore med
svartskrift.
Nu har beslutet legat hemma hos mig i tre dagar utan min vetskap. Som blind eller synsvag är det
inte heller så uppskattat att andra utomstående ska få ta del av ens personliga uppgifter eller
beslut som det här. Vi vill och har också rätt att vara självständiga och kunna ta del av
information!
Beslutet blev avslag. Jag är inte berättigad ersättning då jag, enligt deras beräkningar, lägger ner
för många timmar i veckan på jobb eller arbetskraft. Man tycker ju att reaktionen borde vara
positiv istället. Var glad att jag vill och kan engagera mig i arbetslivet istället för att jag sitter
hemma och går på full ersättning.
Teresia Lindberg
Arbetar med utbildnings- och tillgänglighetsfrågor på VI SKA MED – arbetsmarknadsprojekt som arbetar för
att öka förutsättningarna på arbetsmarknaden för unga döva samt unga med hörselskadade eller kombinerad synoch hörselnedsättning.
Download