S-frälsning ingen hjälp för skolan

advertisement
S-frälsning ingen hjälp för skolan
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
S-frälsning ingen hjälp för skolan
Inlagt av Kaveh Moazzez ons, 2014/02/19 - 06:03
Ingress:
Skolorna har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete för att vända de negativa skolresultaten till
positiva.
Lärare och rektorer arbetar för högtryck med att implementera de nya styrdokumenten som ska
göra att varje elev blir sedd, och att stöd och resurser sätts in i ett tidigt skede för att ingen ska
behöva vänta på vare sig hjälp eller utmaningar.
Brödtext:
Baylan (S) och Löfven (S) försöker framstå som skolans frälsare. Det finns dock ett stort
trovärdighetsproblem i denna socialdemokratiska retorik. För den som vill studera detta
noggrannare kan man titta på Socialdemokraternas skyltfönster, Göteborg. Där är skolresultaten
under all kritik och var fjärde elev uppnår inte kunskapsresultaten.
Märkligt är också att S har lagt en ofinansierad budget i riksdagen som dessutom bara sträcker sig
ett år framåt trots att övriga partier redovisar på flera års sikt. Kanske blir det då lätt att skriva
önskelistor? Baylan (S) och Löfven (S) har under en längre tid okritiskt hävdat att regeringen
misslyckats med skolan och att skattesänkningar kommit före nya skolsatsningar. Eftersom Alliansen
hittills satsat 4 miljarder kronor mer på förskola, grund- och gymnasieskolan jämfört med då (S)
styrde år 2006 blir det som att jämföra äpplen och päron. Att vi sänkt skatterna i ett land som har ett
av världens högsta skattetryck måste ses i ett jobbskapande perspektiv och framför allt vårt
framtida behov av välfärd.
Alliansen har haft en utvecklad strategi för de reformer som genomförts baserat på Skolverkets
förslag om behov av reformer. Den strategin saknas hos oppositionen. Dessutom är det självklart för
oss att skolutveckling ska ske av professionen på respektive skola, det vill säga av lärarna.
Efter min höstresa genom skol-Sverige känner jag inte igen den mörka bild de båda
socialdemokratiska herrarna ger av skolan. Tvärtom har jag mött rektorer, lärare och elever som tar
sitt uppdrag på största allvar. Jag har sett ett stort engagemang för att omsätta de nya
styrdokumenten till praktik, där eleverna förstår vad som ska göras, när och varför. Rektorerna och
lärarna jag träffat har varit medvetna om de utmaningar svensk skola står inför men detta har inte
uteslutit ett stort engagemang för att få eleverna att gå ut skolan med fullständiga betyg och en
fortsatt lust till lärande.
Alliansen har skapat förutsättningar för att Sverige ska ha en skola som genomsyras av engagemang
och höga förväntningar i alla led och med tydliga kontrollstationer utefter vägen för att hela tiden
följa upp att eleven når de uppställda kunskapsmålen. Det är kunskapslinjen och den ska rusta våra
elever för framtiden.
Betty Malmberg (M), riksdagsledamot från Östergötland
Ledamot i utbildningsutskottet
Publicerad i Motala Vadstena Tidning 2014-02-15.
Media
mer_kunskap_i_skolan.png
vad_skolor_kan_gora_youtubebild.jpg
2skola_och_utbildning_2_-_foto_ulrika_vendelbo.jpgArtikeltyp: Debatt
Sida 1 av 2
S-frälsning ingen hjälp för skolan
Publicerad på Nya Moderaterna
(http://www.moderat.se)
Målgrupp: Motala
Relaterade politiska områden: Mer kunskap i skolan och barnomsorgen
Representative list position: Right
Sida 2 av 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download