Bedöma informationen

advertisement
Bedöma informationen
När du har sökt information och hittat material är det dags att utvärdera det du
hittat. Ställ följande frågor:
1) Är informationen relevant för ämnet? Det avgör du med hjälp av din
ämneskunskap (eller med hjälp av t.ex. lärare / handledare).
2) Kan du lita på informationen?
Hur avgör man ifall informationen går att lita på? Ställ följande frågor
Vem har skrivit texten?
Är det en forskare, en journalist eller saknas kanske information om författare?
Är det någon med kunskaper i ämnet? Om man inte känner till författaren till en text så
kan man inte använda den i ett arbete på universitetsnivå.
Var är texten publicerad?
Har publikationen genomgått någon form av kvalitetsmässig granskning? Är det en artikel
publicerad i en vetenskaplig tidskrift, en bok publicerad av ett välkänt förlag eller en sida
på ett universitets webbplats? Eller är det en artikel publicerad i en branchtidning, en skrift
publicerad av ett politiskt parti eller en sida på en intresseorganisations webbplats?
När är texten skriven?
Hur aktuell är informationen? Information åldras olika snabbt inom olika områden. En text
om den senaste forskningen i bioteknik får inte vara för gammal. En ögonvittnesskildring
av Stockholms blodbad däremot bör ju vara skriven på 1500-talet.
Vad är syftet med texten?
Ska den beskriva forskningsresultat? Vill den övertyga oss att tänka på miljön, rösta på ett
parti eller köpa en produkt? Ingen text är helt objektiv, man måste alltid fundera på varför
den är skriven.
Finns informationen i mer än en källa?
Kan du hitta samma information i flera olika källor? Då är den mer trovärdig.
Värdera information som du hittat på Internet
På webben kan man hitta mycket användbart material: fakta från myndigheter,
företag och organisationer, nyheter, webbportaler, bloggar, vetenskaplig information
via databaser, m.m. Internet kännetecknas bland annat av många olika
informationskällor. Källorna på webben är av mycket varierande innehåll och kvalitet
så det är viktigt att vara källkritisk. Man kan säga att samma källkritiska kriterier gäller
för tryckt material och material som du hittar på Internet. Men några saker bör man
särskilt tänka på när man hittar information på Internet. Granska extra noga:
-
vem har skrivit texten?
var är texten publicerad, dvs. vad är det för webbplats?
Källor / lästips
Lunds Universitets Bibliotek. Skriva och referera.
Tillgänglig på Internet:
http://www.lub.lu.se/skriva-referera/vaerdera.html
Leth, Göran & Thurén, Torsten (2000). Källkritik för Internet. Stockholm: Styrelsen för
psykologiskt försvar
Tillgänglig på Internet:
http://www.krisberedskapsmyndigheten.se/upload/524/kallkritik_internet_spf.pdf
Download