Probiotika kan lindra psykiska symtom och minska ångest

Pressmeddelande
Stockholm 7 september 2011
Baltex AB presenterar ny publicerad studie idag på Apoteksmässan i Kista:
Probiotika kan lindra psykiska symtom och minska
ångest och depression
En ny publicerad humanstudie, den första i sitt slag, visar att probiotikan i Lactistress kan
lindra psykiska symtom hos friska människor och påverka stress, ångest och depression.
Studien är publicerad i British Journal of Nutrition.
Probiotika är goda bakterier som ger välbefinnande och håller tarmen i balans. Den nya
studiens resultat - att en specifik probiotisk formulering kan lindra psykiska symtom hos
friska människor och påverka stress, ångest och depression – stöds dessutom av en preklinisk
beteendestudie.
Tidigare publicerad studie bekräftar även att Lactistress är den första probiotika som visat
signifikanta resultat hos personer med stressrelaterade mag-tarmsymtom. Lactistress unika
formulering har sålunda påverkan på både fysiska och psykiska symtom av stress.
Lactistress innehåller en kombination av två dokumenterade probiotiska bakterier
(Lactobacillus helveticus Rosell-52 och Bifidobacterium longum Rosell-175) som stabiliserar
och bevarar en sund tarmflora. Den nya studien visar att en månads intag av Lactistress, där
en dagsdos innehåller 3 miljarder probiotiska bakterier, har påverkan på ångest, depression
och stress. Det finns alltså ett samband mellan stress, tarmflora och hjärna. Detta har gått att
visa bland annat genom psykiska självskattningstester och mätningar av kortisol i urinen, det
vill säga en biomarkör för stresspåslag.
Författarnas sammanfattning av de kliniska studierna:
“Consumption of Probio’Stick (Lactistress equivalent to the European market) mitigated psychological
distress in three tests without displaying any adverse event. These results provide further evidence that gut
microflora plays a role in stress, anxiety, and depression, perhaps via the enteric nervous system as well as
centrally. Subject to the confirmation of these results, probiotics might offer a useful novel therapeutic
approach to neuropathologic disorders and/or as adjunct therapies in psychiatric disorders”.
Probiotika har tidigare visat positiva hälsoeffekter inom flera områden, bland annat i magtarmkanalen som exempelvis vid irritabel tjocktarm (IBS), Crohns sjukdom och ulcerös kolit.
En god tarmflora har även betydelse för upptaget av viktiga näringsämnen och för
immunförsvaret.
Referenser:
1. Messaoudi M., Lalonde R., Violle N., Javelot H., Desor D, Nejdi A., Bisson J.-F., Rougeot C., Pichelin M., Cazaubiel M.
And Cazaubiel J.-M.: Assessment of psychotropic-like properties of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052
and Bifidobacterium longum R0175) in rats and humans. Br J Nutr. 2010 Oct 26:1-9.
2. Diop L., Guillou S., Durand H. : Probiotic food supplement reduces stress-induced gastrointestinal symptoms in
volunteers: A double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Nutrition Research Volume 28, Issue 1, January 2008.
Pages 1-5.
För mer information, vänligen kontakta:
Petra Wahrenberg, Produktchef Baltex AB, Tel: 070-440 37 02, [email protected]
Baltex AB är ett privatägt och certifierat egenvårdsföretag som marknadsför och säljer licensierade produkter och egna
varumärken. Egna varumärken är exempelvis Lactiplus, Lactistress, Lactitravel, Lactikids, Silicol och Hårkontroll. Bland
agenturerna finns exempelvis Frukt & Fibrer, MethodDraine DETOX, ellen och Perozin Medical Gel. Bolaget bildades 1990
och ingår i det nordiska nätverket Nordic Health Group med verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och nära samarbeten i
Finland.
www.baltex.se