Uppgifter att arbeta med inför provet

advertisement
Uppgifter att arbeta med inför provet
1. Tänk dig att du har en vän som under en längre tid mått dåligt
över något som hänt i hens familj. Hen har under den här tiden
ätit väldigt dålig kost. Kosten har inte varit särskilt näringrik
och hen har även ätit väldigt lite mat. Nu har skolsyster sagt
att hen är underviktig och behöver öka i vikt. Lägg upp ett
förslag på hur hen bör äta i fortsättningen. Ta hänsyn till hen
behöver öka i vikt men tänk samtidigt på att kosten ska vara
näringrik.
2. En del som du känner är laktosintoleranta vilket innebär att de
äter en laktosfri kost. Det är inte särskilt svårt utan de byter
bara ut mot laktosfria alternativ. Nu har det dock börjat en
tjej i din klass som är både ägg och mjölkallergiker. Vad innebär
det och hur måste hon anpassa sin kost så att hon inte blir
sjuk?
3. Beskriv en måltid du ätit under den senaste veckan. Vilka
näringsämnen innehöll den och i vilka livsmedel fanns dessa
näringsämnen? Var det något viktigt näringsämne som fattades
och hur kan du då anpassa måltiden för att få med de allra
viktigaste näringsämnena?
4. Det är rätt stor skillnad på att vara vegetarian och vegan.
Vilken är skillnaden och hur påverkar det kosten?
5. Beskriv en person som har ett stort respektive litet
energibehov. Vad beror deras energibehov på?
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards