Skolans policy ang. infektionssjukdomar

advertisement
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
ÖRBY SKOL A N
Skolans policy ang. infektionss jukd oma r
Smittsamma sjukdomar är den viktigaste orsaken till att barn inte kan
vara i skolan. Oftast gäller det alldagliga problem som förkylningar,
kräkningar, diarréer och öroninflammationer som går över på ganska
kort tid. När flera barn hamnar i samma grupp är det svårt att undvika
smitta. Barn har sämre immunförsvar än vuxna. Immunförsvaret
behöver utvecklas och "tränas" på olika infektioner under uppväxten.
Då och då händer det att föräldrar låter barnen komma till skolan trots
att de är sjuka. Självklart kan vi alla förstå det tryck som säkert många
föräldrar känner från sina arbetsgivare att inte vara borta så mycket
från jobbet. En tröst, sett ur ett livsperspektiv, är att det är endast
under ett fåtal år som barn är i en "infektionsdrabbad" period och ju
äldre barnet blir desto färre infektioner.
När skall barnet stanna hemma?
Avvägningen när ett barn ska vara hemma från skolan eller inte är inte
alltid lätt att avgöra. I regel hänvisas föräldern till att ge akt på det så
kallade ”allmäntillståndet”. Ett gott allmäntillstånd innebär att barnet
ska vara feberfritt 1 och orka delta i skolans normala aktiviteter, som
också innebär utevistelse, ibland i flera timmar. Man skall tänka på att
barnet ska orka delta i verksamheten hela dagen!
Om barnet verkar trött, sover mer än vanligt och är gnälligt kan det
innebära att det inte orkar med tempot på skolan.
När barn samlas i grupper sprids smitta lätt. Därför är det viktigt att det
finns särskilda regler för hur sjukdomar hanteras till exempel på
skolan. Reglerna bör ta hänsyn både till det enskilda sjuka barnet och
men också till övriga barn som kan utsättas för smitta.
Det är omöjligt att ge regler som passar alla barn och barnfamiljer.
Barn är olika och barn kan också reagera olika på samma smittoämne.
1
Feberfri utan febernedsättande medicin i kroppen. Om barnet har fått
febernedsättandemedicin kan febern återkomma när medicinen efter
några timmar försvinner ur kroppen.
Box 2034, 125 02 Ä lv sjö. Gamla H uddingevägen 425
Telef on 08- 508 458 20. Fax 08- 508 458 39
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
ÖRBY SKOL A N
Ett är säkert och det är att sjuka barn behöver vila!
Håll barnen hemma från skolan när de är sjuka.
Är ett barn hängigt på grund av sjukdom har det rätt att stanna hemma
och ta det lugnt. Mycket talar för att en infektion läker snabbare om
barnet får vila och sova ut.
Ett sjukt barn ska ha möjlighet att vila när som helst, många gånger
om dagen. Barnet behöver den trygghet och omsorg som föräldrarna
kan ge. Däremot får det gärna vara uppe och leka om det orkar.
Vid många infektioner kan man inte begära att barnen ska vara
absolut smittfria innan de återgår till skolan.
Viktiga tumregler att tänka på som förälder

Barn som har feber ska stanna hemma från skolan. Att låta
barnet ha ett feberfritt dygn hemma, innan de återvänder till
skolan, är en bra tumregel. Såväl som för barn, som för vuxna
kan det vara så att man behöver ta det lite lugnare än vanligt
efter en sjukdom.

Barnet bör vara kräk- och diarréfritt minst 24 timmar (vid
vinterkräksjuka minst 48 timmar) innan det återvänder till
skolan. Det är extra viktigt att vara noga med att diarrébarn inte
återvänder för snabbt till skolan då man bör tänka på
smittorisken som ett diarrésjuktbarn utsätter andra för.

Ett barn som behandlas med antibiotika kan komma tillbaka till
skolan när smittsamheten beräknats minska (tar minst 2 dagar)
och när barnet är tillräckligt piggt och orkar delta i
verksamheten. Det är viktigt att en antibiotikakur fullföljs enligt
läkarens ordination, även när barnet återgått till skolan.
Föräldrar ansvarar själva för medicinering av sina barn.
Personal bör inte sköta medicinering av barn med akuta
infektioner.
Box 2034, 125 02 Ä lv sjö. Gamla H uddingevägen 425
Telef on 08- 508 458 20. Fax 08- 508 458 39
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
ÖRBY SKOL A N
Rekommendationer från Socialstyrelsen
Ögoninflammation
Hemma? Ja, om ögat är varigt eller om barnet är ljuskänsligt. Ögoninflammation är som ”Snuva i ögonen” och det finns ingen
rekommendation om att hålla barnet hemma enbart ur smittsynpunkt,
däremot om inflammationen påverkar barnet mycket.
Öroninflammation
Hemma? Om barnet orkar delta på skolan kan det vara där.
Huvudlöss
Hemma? Behandla med receptfritt preparat, undersök familjen samt
eventuellt lekkamrater och vuxna barnet haft kontakt med. Följ upp
behandlingen med finkamning. När behandling och uppföljning med
finkamning gjorts utan att nya löss upptäckts finns det ingen anledning
att vara hemma.
Mollusker (små vårtliknande utslag med grop i mitten)
Hemma? Nej.
Magsjuka (diarréer/kräkningar)
Hemma? Ja. Barnet kan komma tillbaka till skolan när det ätit normalt
och inte kräkts eller haft vattentunn diarré på minst 24 timmar. Viktigt
att tänka på är att smittade personer kan sprida smittan upp till två
dygn, ibland längre, efter att de tillfrisknat.
Impetigo (svinkoppor)
Hemma? Nej. Men att barnet undviker att klia i såret och att barnet har
en god handhygien är ett måste.
Vattkoppor
Hemma? Ja, allmäntillståndet avgör när barnet kan komma tillbaka till
skolan.
Snuva
Hemma? Låt allmäntillståndet avgöra.
Box 2034, 125 02 Ä lv sjö. Gamla H uddingevägen 425
Telef on 08- 508 458 20. Fax 08- 508 458 39
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
ÖRBY SKOL A N
Feber (mer än 37,5 grader på morgonen och/eller 38.0 grader på
kvällen)
Hemma? Ja. Låt barnet ha en feberfri dag innan det går tillbaka till
skolan.
Förkylning (luftvägsinfektion)
Hemma? Låt allmäntillståndet avgöra. Barnet är mest smittsamt i
början av infektionen.
Hosta
Hemma? Nej, om allmäntillståndet är gott och barnet inte har feber.
Höstblåsor (blåsor i munhålan som kan göra att barnet inte vill äta)
Hemma? Låt allmäntillståndet avgöra. Barnet skall kunna äta.
Springmask och spolmask
Hemma? Nej. Men påbörja receptfri behandling snarast.
Källa:
Box 2034, 125 02 Ä lv sjö. Gamla H uddingevägen 425
Telef on 08- 508 458 20. Fax 08- 508 458 39
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards