Ansökan om Hermesbehörighet, departement

advertisement
HERMESSUPPORTEN
Ansökan om Hermesbehörighet, departement
Ny Hermesanvändare
Tillägg till befintlig behörighet
Ta bort användare
Departement: ______________________________________________________________________
Användare: _______________________________________________________________________
E-postadress: _____________________________________________________________________
Telefonnummer: ___________________________________________________________________
RK Mobilnummer: _________________________________________________________________
Behörighet*:
Generellt
SMS inloggning (RK Mobilnummer måste anges)
Statsbudget
Läsa
Regleringsbrev
Skriva
Läsa
Skriva
Statsredovisning
EA-värdering
Nyckeltal
Annan behörighet
Läsa rapporter
Läsa rapporter
Informationsuttag
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Är SMS inloggning ikryssat? Behörighetsansvarig intygar härmed att det är ett mobilnummer till en
RK tjänstetelefon som angivits.
Behörighetsansvarig: _______________________________________________________________
E-postadress: _____________________________________________________________________
Ort och datum: ____________________________________________________________________
Underskrift:_______________________________________________________________________
* Förklaringar till behörigheterna finns under fliken Hjälp, Departement.
Blanketten skickas till Hermessupporten
via mail till [email protected]
via fax 08-690 45 90 eller
via post till ESV, Box 45316, 104 30 Stockholm.
Download