Korttidsfamilj eller kontaktperson till personer med

advertisement
Intresseanmälan kontaktperson/korttidsfamilj inom LSS
Obligatoriska fält *
Ange vad du är intresserad att bli *
Kontaktperson
Korttidsfamilj
Sökande
Namn *
Personnummer
Telefon arbete
Mobilnummer
E-postadress
Gatuadress *
Postadress *
Medsökande
Namn
Personnummer
Telefon arbete
Mobilnummer
E-postadress
Civilstånd *
Ensamstående
Gift
Sambo
Särbo
Barn i hushållet (antal, ålder och kön)
Husdjur
Språk
Körkort?
Ja
Bostad
Lägenhet
Tillgång till bil?
Nej
Villa/radhus
Ja
Lantgård
Nej
Möjlighet till eget rum
Arbetsplats och sysselsättning
Arbetstider
Vilka skol- och yrkesutbildningar har ni?
Vilka arbeten har ni haft under vilka perioder?
Vad har ni för inkomster?
Vad har ni för skulder?
Röker någon i familjen?
Ja
Nej
Har någon familjemedlem någon kronisk sjukdom t ex astma/allergi?
Vad gör du på fritiden? Medlemskap (förening, politisk parti, församling etc.)
Önskemål om placering/uppdrag? (kön, ålder, hur mycket tid till förfogande?)
Tidigare erfarenheter av liknande uppdrag och av människor med funktionsnedsättning, missbruksproblem, psykiska problem, kriminalitet, etc.
Södertälje kommun / Kontaktcenter / 151 89 Södertälje / Organisationsnr: 212000­0159 / www.sodertalje.se
Besöksadress: Campusgatan 26 / Telefon: 08­523 010 00 / e­post: [email protected]
Download