Lars Ekström, Södertälje

advertisement
Kostenheten
Kostenheten i
Södertälje
Vår vision: Den bästa
måltidsupplevelsen!
www.sodertalje.se
1
Kostenheten
Politiska mål och politikens påverkan
Allt börjar med ett politiskt strategiskt beslut där måltiden ses som ett
avgörande verktyg för hållbar utveckling
• År 2001, En kostchef anställs med uppgift att öka det ekologiska
inköpen, vi började med varugrupperna
– Mejeri
– Bröd
– Ägg
• Politikernas stöd och vilja har genomsyrat varje stor förändring som vi
har genomfört.
www.sodertalje.se
3
Kostenheten
Strategiska tillvägagångssätt
•
•
•
•
Vi har byggt en stark organisation med bred kunskap och erfarenhet
Vi har ansvaret för i princip alla kök
– Inköp
– Personal
– Matsedlar
Varje kök skriver sin egen matsedel
Våra fantastiska och duktiga medarbetare
www.sodertalje.se
4
Kostenheten
Förhandling och dialog med marknad
•
•
Vi försöker men LOU sätter käppar i hjulet
Vi genomför nu en förstudie i syfte att stimulera konkurrensen när det
gäller anbudsgivning vid offentlig upphandling
www.sodertalje.se
5
Kostenheten
Att synas och bekräftas, kommunikation, utbildning
•
•
•
•
•
Detta är ju en viktig del, att vara här idag
Nu känner vi att vi har något att visa upp så vi jobbar nu med att synas
mer och därigenom lyfta vår personal och kommun
Vi jobbar med mycket utbildning i Ekokompetens intern och med våra
beställare
Vi jobbar mycket med interna och externa utbildningar t.ex. i ekologisk
matlagning och matlagningstekniker, bakning…
Vi nätverkar internt och i hela landet, nu jobbar vi i ett EU projekt med
alla länder runt Östersjön.
www.sodertalje.se
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards