Niclas topp 20 - SO

advertisement
Niclas topp 20
AKTÖRER
Alexander den store
• 356 fvt- 323 fvt
• Han erövringar spred den grekiska kulturen till de
erövrade områdena och la grunden till det som
kom att kallas hellenismen.
• Hellenism= Grekisk kultur blandar sig med orientalisk
kultur.
Julius Caesar
• 100 fvt- 44 fvt
• Julius Caesar var en romersk politiker, författare och
befälhavare som genom sina militära erövringar och
segrar framförallt har blivit känd som en av
världshistoriens mest framgångsrika fältherrar.
• De militära framgångarna i kombination med hans
politiska talang resulterade i att han fick folkets och
arméns stöd och till slut kunde utropa sig till diktator på
livstid. Men oppositionen mot diktaturen växte och vid
ett möte i senaten år 44 f.Kr blev Caesar mördad av en
grupp sammansvurna republikaner. De sammansvurnas
försök att rädda republiken visade sig dock vara
förgäves då Caesar efterträddes av sin adoptivson
Octavianus som blev Roms förste kejsare med
hederstiteln Augustus.
Jean-Jacques Rousseau
• 1712-1778
• Kom att vara en av filosoferna till tankarna bakom
upplysningen.
• Känd för sina verk Samhällsfördraget och Emile, som
var starkt kritiska till religion. Rousseau propagerade
för ett jämlikt samhälle i sin bok i Samhällsfördraget.
James Watt
•
•
•
•
1736-1819
Industriella revolutionen
Uppfinnare och instrumentmakare.
Uppfann inte ångmaskinen, men var den person
som modifierade den så att den kom att
revolutionera samhället och världen.
Napoleon Bonaparte
• 1769-1821
• Som överbefälhavare för den franska militärmakten
erövrade och härskade han över större delen av
västra och centrala Europa, och innehade ett par
år även makten i Egypten. Det
misslyckade fälttåget mot Ryssland försvagade
sedan hans position, vilket så småningom ledde till
det slutgiltiga nederlaget vid slaget vid
Waterloo och Napoleons fall. Sedan Napoleon
förlorat slaget i Waterloo blev han avsatt och
förvisad till den isolerade ön Sankta Helena mitt ute
på Atlanten. Där dog han några år senare.
• Arvet från Napoleon är bland annat: Lagsystemet,
Metersystemet och det moderna skolsystemet.
George Washington
• 1732-1799
• USA:s första president. Brukar kallas nationens fader.
• Var med och konstruerade USA:s författning. Dvs
världens första demokrati i modern mening.
Charles Darwin
• 1809-1882
• Charles Darwin är berömd för sin teori om evolution
genom naturligt urval. Han lade märke till att
individer inom en art skiljer sig från varandra, de
varierar.
• Tyvärr tilltalade hans forskning rasbiologer som
försökte använda hans forskning till att bevisa att
vissa människor var mer värda än andra.
Karl Marx
• 1818-1883
• Karl Marx (1818-1883) var en författare och filosof
som grundade marxismen vars samhällsideologi
både socialismen och kommunismen vilar på. Hans
idéer har haft stor inverkan på den världspolitiska
utvecklingen under 1900-talet.
Thomas Edison
• 1847-1931
• Han var en amerikansk uppfinnare och industrialist.
Hans uppfinningar förändrade människors liv
påtagligt under slutet av 1800- och början av 1900talet. Till hans uppfinningar hör fonografen och den
första användbara glödlampan.
• Så han fick en ljus idé 
Frans Ferdinand
• 1863-1914
• Ärkehertigen av Österrike-Ungern och även dess
tronarvinge.
• Hans död i och med ”Skotten i Sarajevo” satte
världen i brand 1914 och blev därmed startskottet
till första världskriget.
Mahatma Gandhi
•
•
•
•
•
1869-1948
Är känd världen över som en av de största politiska och andliga ledare.
Gandhi, som i Indien hyllas som nationens fader, var den förste som
banade väg för och praktiserade Satyagraha – motstånd mot tyranni
genom medborgarnas olydnad utan våld, i stor skala.
Ghandi ledde landsomfattande kampanjer för att motverka fattigdom,
utöka kvinnors rättigheter, skapa religiös och etnisk harmoni samt
undanröja kastsystemets orättvisor använde han sig suveränt av
principerna för passivt motstånd.
Genom olydnad, var han högst delaktig i att befria Indien från det
utländska herraväldet. Han fängslades ofta för sina handlingar, ibland i
flera år, men uppnådde sitt mål 1947 när Indien blev självständigt från
Storbritannien.
På grund av hans andliga storhet talar man om honom som Mahatma,
vilket betyder ”stor ande”. Medborgarrättsledare världen över – från
Martin Luther King till Nelson Mandela – har gett Gandhi äran av att vara
en källa till inspiration i deras kamp för lika rättigheter för sitt folk.
Vladimir Lenin
• 1870-1924
• Vladimir Lenin var en kommunistisk teoretiker och
politiker som ledde de revolutionära kommunisterna
(bolsjevikerna) under den ryska revolutionen 1917
och i det efterföljande inbördeskriget.
Winston Churchill
• 1874-1965
• Den brittiska premiärministern som inte vek sig för
Hitlers nazityskland och ingöt mod i den brittiska
befolkningen.
• Winston var en övertygad antinazist.
• Känd för sina många och klassiska citat.
• Mindre lyckad karriär som marinminister i både
första världskriget likväl som i det andra.
Josef Stalin
• 1878-1953
• Josef Stalin tog över som Sovjetunionens ledare
efter Lenins död 1924. Under Stalins tid vid makten
hårdnade den kommunistiska diktaturen vilket bl.a.
ledde till förföljelser och misslyckade ekonomiska
satsningar som berövade miljontals människor livet.
Albert Einstein
• 1879-1955
• Albert var en tysk-judisk teoretisk fysiker. Han är mest
känd för att ha utvecklat teorin om allmän relativitet,
vilken medförde en revolution inom fysik.
• Einstein räknas som en av fäderna till den moderna
fysiken och anses av vissa ha haft ett av de mest
kreativa intellekten någonsin. Han förutspådde bland
annat gravitationsvågor 1916, vilket forskare publicerade
direkta bevis för 2016, hundra år efter förutsägelsen.
• Hans forskning bidrog till utvecklingen av kärnklyvning
som ledde till skapandet av atombomben.
Adolf Hitler
• 1889-1945
• Adolf var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP)
och var Nazitysklands diktator, Führer, mellan 19331945. Han kom till makten genom att spela på det
allmänna missnöjet och nöden som rådde
i Weimarrepubliken under mellankrigstiden i
samband med den ekonomiska depressionen.
Hitlers aggressiva utrikes- och inrikespolitik ledde
till andra världskriget och Förintelsen då miljontals
judar och andra människor mördades.
Nelson Mandela
• 1918-2013
• Nelson Mandela, som är en av vår tids mest välkända
symboler för mänskliga rättigheter, är en man vars hängivna
kamp för sitt folks rättigheter inspirerar människorättsförkämpar
över hela världen.
• Nelson Mandela, arbetade aktivt för att apartheidpolitik skulle
avskaffas. När Nelson Mandela åtalades för sina handlingar
tillkännagav han: ”Jag har kämpat mot vitt styre, och jag har
kämpat mot svart styre. Jag har troget hållit fast vid idealet för
ett demokratiskt och fritt samhälle där alla personer lever
tillsammans i harmoni och har lika möjligheter. Det är ett ideal
som jag hoppas att få leva för och uppnå. Men om det skulle
visa sig nödvändigt, så är jag beredd att dö för detta ideal.”
• Nelson Mandela dömdes till livstids fängelse, men vägrade att
kompromissa med sin politiska ståndpunkt för att bli frigiven,
och blev en mäktig symbol för den växande rörelsen mot
apartheid.
• Nelson Mandela installerades i maj 1994 som Sydafrikas första
svarta president.
Rosa Parks
• 1913-2005
• Det som har gjort Rosa Parks världsberömd hände en
torsdagskväll i december 1955. Bussarna var
segregerade, men det var dessutom så, att när de vitas
sittplatser fram i bussen var upptagna, måste de svarta
lämna sina platser till de vita som ville ha dem. Men Rosa
Parks, som var på väg hem från jobbet, vägrade att resa
sig på bussen för att lämna plats åt en vit man.
• Rosa Parks har blivit en symbol för
medborgarrättsrörelsen och hon fick genom åren
otaliga utmärkelser för sitt mod och sitt civilkurage. Att
protestera mot raslagarna var förenat med livsfara.
Martin Luther King
• 1929-1968
• Martin Luther King, den afroamerikanska baptistpastorn
och ledaren för den amerikanska
medborgarrättsrörelsen, hade en dröm om att få ett slut
på våldet i världen och han drömde också om
jämställdhet mellan de vita och färgade.
• Han protesterade mot att de svarta och vita
behandlades olika. Svarta barn fick inte gå i skolor med
vita barn. Svarta fick inte sitta på de vitas sittplatser i
bussarna och inte äta på vissa restauranger.
• Hans kamp ledde till att diskriminering blev olagligt.
• Han förespråkade precis som Gandhi ickevåldsmetoder.
Lech Walesa
• 1943• Lech, elektrikern på Leninvarvet i Gdansk som fick
kommunismen i öst att vackla.
• Som grundare av den fria fackföreningsrörelsen
Solidaritet 1980 och dess ledare 1980–90 spelade
Walesa en avgörande roll i kampen mot
kommunistpartiets maktmonopol och för landets
demokratisering.
• Fick Nobels fredspris 1983.
• Mindre lyckad karriär som Polens president. En orsak
till detta var att han saknade ekonomisk erfarenhet.
Download
Random flashcards
Create flashcards