IMIND med inriktning Estetisk - Bild

advertisement
Individuellt alternativ
Individuellt alternativ
– med möjlighet till estetisk
fördjupning inom bild och form
På Magelungen finns möjlighet att gå det
individuella alternativet med estetisk inriktning
- Bild. Det innebär att du får läsa ämnet bild
några timmar i veckan tillsammans med de
teoretiska ämnen du behöver för att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.
Programmet genomsyras av bildämnet som
löper som en röd tråd genom utbildningen.
Det kan innebära att du på en bildlektion
samverkar med ett annat ämne som till exempel
religion. Där undersöker du bildens betydelse
inom till exempel hinduismen genom att göra
egna bilder som är kopplade till hinduismens
bildkultur.
Vår ambition är att så många ämnen som
möjligt ska genomsyras av bild och visuell kommunikation. Att göra en film i historia om hur
vi gick från bondesamhälle till industrisamhälle
kan bredda och utvidga sättet att skaffa sig kunskap och göra den till sin egen. På matematiken
arbetar vi kring geometriska former där vi både
bygger och ritar perspektiv utifrån olika
3D-former. Vi kan exempelvis bygga ett litet
hus i skala.
Undervisningen sker i små klasser av
välutbildade och kompetenta pedagoger i en
sammanhållen och strukturerad miljö.
Vi hittar även på aktiviteter utanför skolan så som
att besöka olika kulturevenemang samt göra studiebesök.
Dessutom finns möjlighet att göra arbetsprover
och få hjälp med att göra urval om du vill söka till
ett estetiskt program på gymnasiet med inriktning
bild.
Grundskoleämnen vi kan erbjuda på enheten är:
matematik, svenska, engelska, historia, religion,
samhällskunskap och bild. Även andra ämnen är
möjliga. Kontakta SYV för mer information.
Programmet finns hos:
Danvikstulls gymnasium
Sofia Söderlund
Studie- och yrkesvägledare
[email protected]
073-528 54 67
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt företag som bildades 1993.
Vi arbetar med att bidra till samhällsnytta och innovationskraft genom ett brett utbud av kostnadseffektiva insatser och tjänster inom skola och behandling präglade av samverkan, kompetens och engagemang.
Vår unika företagsform är en garant för god kvalitet och långsiktighet.
Läs mer om vår verksamhet på: www.magelungen.com
Download